Znajdujesz się na: Strona główna »Nauka, Kursy »inne szkolenia » KURS KADRY PŁACE Z EL...
Treść ogłoszenia
Opis:

KADRY-PŁACE Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI, PROGRAMEM OPTIMA I PŁATNIK

Pragniesz zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw i zdobyć wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm?
Ten kurs jest dla Ciebie !

Rozpoczęcie szkolenia:
TRYB WEEKENDOWY 14.09-27.10.2019 ZAJĘCIA: SOBOTA-NIEDZIELA OD 9.00 DO 15.00
DATY ZJAZDÓW:
14-15 WRZESIEŃ
28-29 WRZESIEŃ
12-13 PAŹDZIERNIK
26-27 PAŹDZIERNIK


Koszt: 1250 zł


Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

W PROGRAMIE:
· Prawo pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
· Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
· Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę - zwolnienia grupowe
· Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)
· Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
· Akta osobowe
· Zasady podlegania i obliczania składek
· Problematyka kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy Zasady podlegania opodatkowaniu zryczałtowanemu
· Składniki wynagrodzenia podlegające podatkowi i z niego zwolnione
· Obliczanie podstawy opodatkowania i podatku
· Lista płac
· Wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
· Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
· Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
· Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
· Wynagrodzenie za czas choroby
· Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
· Ustalanie prawa do zasiłku
· Okres zasiłkowy
· Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenie za czas choroby i zasiłków
· Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
· Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło w podstawie wymiaru zasiłku
· Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
· Zgłoszenie płatnika - druki ZPA, ZAA, ZBA
· Wprowadzanie danych ubezpieczonych
· Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA
· Korekty dokumentów zgłoszeniowych
· Korekty dokumentów rozliczeniowych
· Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów)
· Tworzenie raportów dla ubezpieczonych RMUA
· Zakładanie nowej firmy
· Definiowanie parametrów firmy
· Zatrudnianie pracowników
· Definiowanie okresu płacowego
· Definiowanie listy płac
· Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze stawką: miesięczna, dniową, godzinową
· Dodatkowe elementy wynagrodzenia: premie, nadgodziny
· Wynagrodzenie za czas urlopu, za czas choroby
· Umowy cywilno-prawne
· Rozwiązanie stosunku pracy
· Wyliczenie ekwiwalentu za urlop
· Wydruki
· Deklaracje

Zapraszamy!!!
Krakowskie Centrum Biznesu
ul. Świętokrzyska 12 Kraków
tel. 537-377-770
http://www.kursywkrakowie.pl

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
KURS KADRY PŁACE Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
Kontakt
E-mail:
Telefon:
537377770
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: