Znajdujesz się na: Strona główna »Usługi »tłumaczenie, pisanie, korekta » PREZENTACJA MATURALNA
Treść ogłoszenia
Opis:

(PRZYJMUJĘ ZAMÓWIENIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013)
GG 41007722 (wszystkie informacje w opisie gg).
Prezentacje maturalne bezpłatne porady

Młody nauczyciel języka polskiego – mgr (dydaktyk literatury i języka polskiego, LEGITYMUJĄCY SIĘ DYPLOMEM I DOWODEM OSOBISTYM)
GG 41007722Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych? Jak napisać prezentację maturalną?


Oferuje pomoc w pisaniu pracy, prezentacji na ustną maturę z języka polskiego, z DOWOLNEGO tematu. Każdemu maturzyście (pomagam w przygotowaniu) przygotowuje osobną maturę, wobec tego nie ma problemu plagiatu, posługuje się autorską bibliografią (nie korzystam z żadnych opracowań, każdą maturę tworze w całości sam, czasem konsultuje się z profesorami ze swojej uczelni Uniwersytetu - historykami literatury i lingwistami oraz ze specjalistami z dziedziny semiotyki tekstów kultury).


W ramach matury przygotuję dla ciebie: 1. tekst matury, ramowy plan wypowiedzi, 2. bibliografie przedmiotową oraz podmiotową, 3. prezentacje w programie PowerPoint do wyświetlenia na komputerze i rzutniku podczas zdawania egzaminu, 4. przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie.

UWAGA!!! TYLKO TERAZ BONUS:

Przygotuję tekst prezentacji w formie audio (mp3) do odtwarzania na każdym urządzeniu z mp3 (telefon, kieszonkowy odtwarzacz, komputer, wieża) - dzięki specjalnemu programowi komputerowemu (przyjemny głos, który czyta wzorcowo, zwracając uwagę na każdy znak interpunkcyjny). DZIĘKI TEMU MOŻESZ SIĘ CAŁEJ PREZENTACJI NAUCZYĆ NAWET W 1 DZIEŃ np. słuchając przez słuchawki wygodnie w fotelu :-). W taki sam sposób przygotowuje teksty książek użytych w bibliografii - lektur podmiotowej i niektóre w bibliografii przedmiotowej(audiobook). Gwarantuje to KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE.

Czas przygotowania:

bibliografia, ramowy plan wypowiedzi - 1 godz.
całość prezentacji - od 24 (1dzień) do 72 godzin (3dni)

Drobne porady polonistyczne - bezpłatne

Sugerowana cena prezentacji - 159 zeta w 2 ratach.To niewygórowana cena, za porządne opracowanie (jeśli nie masz teraz hajsu, pieniędzy, to mogę poczekać). Na tyle wyceniam trud swojej pracy. (To tak jak z butami lub odzieżą damską ;-) można kupić za 29 zeta lub za 199 zeta z gwarancją produktu - zastanów się, czy stać cię kupować tanie podróby, pisane przez nieporadnych uzdolnionych ludzi, bez wykształcenia, wyświechtane prezentacje za 49 zł, które przed tobą miało wielu maturzystów - może z twojej szkoły).


Uwaga!!! Za darmo pomogę w przyswojeniu treści lektur wykorzystanych w prezentacji tak, aby zniwelować do absolutnego minimum to, że którykolwiek z członków komisji mógłby, czymkolwiek cię zaskoczyć ;-) Z każdym maturzystą współpracuję cały czas, otaczam opieką dydaktyczną, aż do momentu zdania matury ustnej z języka polskiego na 100% czyli 20 pkt.


Aktualnie przy obowiązkowej maturze z matematyki, warto poświęcić czas zaoszczędzony na przygotowaniu do egzaminu ustnego z j. pol. np. na właśnie na przygotowanie do egzaminu z matematyki lub z jakiegoś innego przedmiotu, bardzo ważnego dla zdającego. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie, w razie jakiś pytań zawsze jestem do dyspozycji.

Na razie mój nr gg 41007722, tel. 663497919, e-mail: prezentacjamaturalna2013@wp.pl (adres pocztowy przy zleceniu).Zapraszam do współpracy

Prezentacjamaturalna2013@wp.pl
http://www.prezentacjamaturalna2013.bloog.pl/
http:www.prezentacjamaturalna2013.blogspot.com
matura 2013
bibliografia
ramowy plan wypowiedzi
literatura podmiotu
literatura przedmiotu
konspekt
jak napisać prezentację maturalną?


Literatura
1.
Zjawy, wiedźmy, wizje… Na wybranych przykładach literackich omów, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
2.
Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie.
3.
Kobiece portrety w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
4.
Literackie obrazy społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby ich tworzenia oraz wymowę, odwołując się do wybranych utworów literackich.
5.
Miasto – synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
6.
Analizując wybrane teksty epickie literatury XIX i XX wieku scharakteryzuj kreacje postaw ich bohaterów wobec sprawy narodowej.
7.
Miłość jedyna i na całe życie – omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.
8.
Jak „rodzą się” zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.
9.
Motyw cierpienia w literaturze – zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
10.
Różne oblicza liryki patriotycznej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich jej przemiany (od średniowiecza do współczesności).
11.
Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach literackich.
12.
Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji motywu wsi w literaturze wybranych epok.
13.
Samotnicy w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach literackich z różnych epok.
14.
Literackie obrazy domu utrwalone w literaturze powszechnej. Omów zjawisko na wybranych utworach literackich.
15.
Od herosa do Supermana – omów motyw mężczyzny w literaturze wybranych epok.
16.
„Władca, który nie króluje w sercach swych ludów, jest niczym” (Napoleon Bonaparte). Omów motyw władzy na wybranych przykładach literackich.
17.
Joseph Conrad, Albert Camus – dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł obu autorów.
18.
Romantyk – człowiek, który pyta. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich XIX wieku..
19.
”Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość”. Inspirująca rola legendy w polskim dorobku literackim od średniowiecza do współczesności. Omów zagadnienie na podstawie twórczości z trzech wybranych epok.
20.
Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach literackich echa prometejskiego buntu w literaturze.
21.
Literatura jako narzędzie walki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literatury romantycznej i pozytywistycznej.
22.
Literackie obrazy szkoły – omów zagadnienie odwołując się do na wybranych przykładów literackich.
23.
Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
24.
Kiedy Bóg staje się adresatem, czyli literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
25.
Wizje końca świata w literaturze. Omów motyw apokaliptyczny, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
26.
Motyw wyboru w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
27.
Pokrewieństwo, powinowactwo, więzy krwi – w jaki sposób w literaturze ukazane są relacje rodzinne? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
28.
Wędrówką jest życie człowieka. Omów realizację motywu homo viator w literaturze różnych epok.
29.
Kochająca, toksyczna, altruistyczna? Omów na wybranych przykładach literackie portrety matek wykreowane w różnych epokach.
30.
Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co je dzieli? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
31.
Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.
32.
Różne źródła decyzji życiowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
33.
Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Zaprezentuj przemiany na podstawie wybranych tekstów.
34.
Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.
35.
Dziecko jako bohater literacki – zaprezentuj różnorodne wykorzystanie motywu w literaturze.
Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
36.
Symbolika stroju. Omów zagadnienie analizując wybrane dzieła literackie oraz inne teksty kultury (malarskie, rzeźbiarskie, filmowe i teatralne).
37.
Wydarzenia z historii Polski na kartach literatury i na płótnach malarzy. Omów temat na wybranych przykładach.
38.
Don Kichot – motyw wiecznie żywy..? Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki.
39.
Omów różne ujęcia motywu powrotu w literaturze i filmie.
40.
Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Zanalizuj wybrane dzieła.
41.
Pierwowzór literacki i jego adaptacja filmowa – porównaj na podstawie wybranego przez siebie dzieła.
42.
Chłop jako źródło inspiracji dla artystów. Omów sposoby kreowania tego bohatera w literaturze, sztuce malarskiej i filmowej.
43.
Różnorodny obraz sił nieczystych w literaturze i malarstwie. Omów problem na przykładzie dzieł z różnych epok.
44.
Dialog literatury z fotografią. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich oraz fotografii.
45.
Labirynt jako dzieło sztuki… Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki i rozważ przyczyny popularności tego motywu.
46.
Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja dla pisarzy i innych artystów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
47.
Obraz umierania w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
48.
Obrazy zbrodni i zbrodniarza w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
49.
Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
Język
50.
Świat zaklęty w języku – dokonaj analizy językowej i kulturowej frazeologizmów i przysłów polskich.
51.
Retoryka – sztuka czy broń? Omów zagadnienie, odnajdując chwyty retoryczne w wypowiedziach wybranych osób publicznych.
52.
Język czasopism dla dzieci i młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego? Omów zagadnienie na wybranych przykładach czasopism młodzieżowych.
53.
Przedstaw komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach literackich.
54.
Scharakteryzuj język współczesnych „tekściarzy”. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
55.
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych tekstach propagandowych.
56.
Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
57.
Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
58.
Środki językowe w tekstach polskich kabaretów. Omów sposoby ich użycia oraz ich funkcje na wybranych przykładach.


Funkcjonowanie mitu antycznego w polskiej literaturze współczesnej. Na podstawie wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj to zjawisko, uwzględniając sposoby i cele jego wykorzystania.

2. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

3. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

4. Literatura wobec totalitaryzmu. Rozwiń temat w oparciu o wybrany materiał literacki z XX wieku.

5. Echa haseł pozytywistycznych w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich II połowy XIX wieku i XX wieku.

6. Brzydota jako kategoria estetyczna wybranych epok literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich średniowiecza, baroku i współczesności.

7. Biblia jako przedmiot parafraz, aluzji, stylizacji w różnych epokach literackich. Omów temat na podstawie wybranego materiału literackiego.

8. Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.

9. Śmierć dziecka i reakcje na nią. Odwołując się do wybranych utworów, omów różne ujęcia tego problemu w literaturze.

10. To, co się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Analizując teksty literackie, omów przyczyny popularności wybranych, współczesnych utworów literackich.

11. Książka i czytanie – rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

12. Polaka portret satyryczny. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich pochodzących z różnych epok.

13. Śląsk i jego literackie obrazy – omów zagadnienie w oparciu o wybraną literaturę.

14. Literatura faktu. Przedstaw analizę i interpretację tego zjawiska kulturowego XX wieku na dowolnie wybranych przykładach.

15. Śląsk w baśniach i legendach. Omów charakterystyczne motywy i ich funkcjonowanie.

16. Ewolucja dramatu na przestrzeni wieków. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.

17. Literatura wobec holokaustu. Rozważ temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

18. Analizując wybrane przykłady, omów rolę poezji kobiecej w modernizmie, dwudziestoleciu międzywojennym oraz w poezji współczesnej.

19. Motyw matki w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

20. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

21. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.

22.Motyw labiryntu. Odwołując się do wybranych utworów, omów jego funkcjonowanie w literaturze.

23. Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Omów na wybranych przykładach.

24. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystywane w nich środki wyrazu.

25. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

26. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.

27. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.

28. Analizując przykłady literackie, przedstaw ewolucję eseju jako sposobu wypowiedzi w wybranych epokach literackich.

29. Fascynacja krajobrazem tatrzańskim jako inspiracja dla twórców literatury. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

30. Dekadentyzm a afirmacja – postawy wobec życia, które znalazły odbicie w literaturze. Omów temat na dowolnych przykładach.

31. Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Zaprezentuj je analizując gatunek, narrację i język wybranych utworów.

32. Utopie i antyutopie w literaturze – ich funkcje i sposoby kreowania. Omów temat na podstawie wybranego materiału literackiego.

33. Artysta jako bohater literacki. Omów temat na podstawie wybranego materiału literackiego.

34. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów temat na podstawie wybranych przykładów

35. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

36. Różnorodne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub dramatycznych. Omów temat, na podstawie analizy wybranego materiału literackiego z różnych epok.

37. Wizerunki diabła w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

38. Motyw miłości romantycznej w literaturze XVIII i XIX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

39. Postawy młodych ludzi wobec wyzwań historii. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

40. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach wybranych epok.

41. Omów mechanizmy działania systemu totalitarnego, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.

42. Odwołując się do wybranych utworów dotyczących okresu wojny i okupacji, przedstaw próby odbudowania najcenniejszych wartości etycznych.

43. Odwołując się do wybranego materiału literackiego, zaprezentuj różne portrety Polek.

44. Czy władza jest antywartością? Odwołując się do wybranych przykładów literackich przedstaw portrety władców i oceń ich postawę.

45. Osobiste przeżycia więźniów obozów koncentracyjnych jako tworzywo artystyczne. Omów problem na podstawie wybranego materiału literackiego.

46. Rola stereotypów w kreacji postaci występujących w literaturze fantasy. Omów problem, analizując wybrany materiał literacki.

47.Postawy ludzi wobec myśli o końcu świata. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

48. Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?. Analizując wybrany materiał literacki, przedstaw opinię twórców na temat istoty władzy.

49. Ideał rycerza dawniej i dziś. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw ewolucję motywu rycerza.

50. Literackie portrety Żydów. Omów przykłady z literatury XIX i XX wieku.

51. Specyfika powieści kryminalnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

52. Analizując wybrany materiał literacki z różnych epok, porównaj sposoby ukazywania miejskiej przestrzeni oraz omów jej funkcje.

53. Funkcjonowanie gatunków funeralnych w poezji polskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

54. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera . Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

55. Literackie portrety Niemców w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

56. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje kreacji bohatera negatywnego, odwołując się do wybranych utworów.

57. Motyw samotności człowieka w świecie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.

58. Konflikt wewnętrzny jako cecha osobowości bohaterów romantycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

59. Motyw domu w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów omów funkcje tego motywu i sposób jego przedstawienia.

60. Bunt i buntownicy. Omów motyw, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

1. Współczesne wersje motywu Madonny w sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki.

2. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem współczesnej sztuki. Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.

3. Wielkie bitwy i kampanie jako tworzywo dla artysty. Analizując wybrany materiał, porównaj literackie opisy i malarskie wizje.

4. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów powstałych przed rokiem 1918. Zanalizuj wybrane spektakle teatru żywego planu lub telewizyjnego i porównaj je z literackim pierwowzorem.

5. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów na wybranych przykładach.

6. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dziel literackich i innych (np. malarskich, filmowych).

7. Problem filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację.

8. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.

9. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.

10. Mit faustyczny w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

11. Współczesny świat – co mu zagraża? Omów problem odwołując się do analizy wybranych tekstów literackich i filmów.

12. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i z innych dziedzin sztuki.

13. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracja dla literatury. Omów temat, analizując odpowiednio dobrane utwory.

14. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.

15. Tatry jako inspiracja dla malarzy i twórców literatury. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji wybranego materiału.

16. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj wizje rewolucji w wybranych dziełach.

17. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł.

18. Kobieta w literaturze i malarstwie. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.

19. Funkcjonowanie motywu ojca w sztuce. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł.

20. Sceny bohaterskiego umierania ukazane w dziełach sztuki. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w różnych utworach.

21. Portret dziecka w literaturze i malarstwie. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł.

22. Odwołując się do analizy materiału wybranego z różnych dziedzin sztuki, przedstaw ukazany w nich obraz stanu wojennego.

23. Obrazy Śląska w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranego materiału.

24. Wizerunki diabła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj porównania odwołując się do przykładów z różnych epok.

25. Folklor góralski inspiracją dla pisarzy, malarzy i muzyków. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

26. Ideał rycerza dawniej i dziś. Przedstaw ewolucję motywu rycerza, odwołując się do wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych.

27. Motyw lustra w sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.

28. Portrety kochanków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.

29. Katastroficzna wizja świata w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.

30. Motyw anioła w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

31. Różne ujęcia Dekalogu w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.

32. Funkcje motywu tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.

33. Stosunek do Boga przedstawiony w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

34. Mit prometejski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych dzieł.

35. Motyw rodziny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki.

36. Wzajemne oddziaływania literatury i gier komputerowych. Odwołując się do wybranych przykładów, omów zjawisko inspiracji w obrębie tych dziedzin.
III. Język

1. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.

2. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

3. Język mówiony i jego cechy charakterystyczne jako tworzywo literatury. Omów na wybranych przykładach.

4. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Omów temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.

5. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych w wybranych, współczesnych, polskich tekstach propagandowych.

6. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat na podstawie analizy wybranych materiałów wyborczych.

7. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

8. Mitologiczna i biblijna frazeologia wciąż aktualna w języku współczesnym. Analizując zgromadzony materiał, omów źródła i funkcjonowanie wybranych związków.

9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów literackich różnych epok.

10. Nowomowa jako język propagandy i środków masowego przekazu. Omów na wybranych przykładach.

11. Zróżnicowanie języka polskiego mówionego ze względu na nadawcę i sytuacje komunikacyjną. Omów problem na podstawie zgromadzonego materiału.

12. Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.

13. Zapożyczenia językowe jako sposób bogacenia słownictwa. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów z różnych epok.

14. Omów zjawisko komizmu słownego i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

15. Język prasy. Omów, na konkretnych przykładach, różne odmiany stylu publicystycznego.

16. Ślady dawnej kultury zapisane w języku. Omów problem, analizując zgromadzony materiał.

17. Sztuka przemawiania w wybranych tekstach literackich różnych epok. Zanalizuj elementy retoryczne wykorzystane w wybranych utworach.

18. Neologizmy poetyckie. Omów mechanizmy ich tworzenia i funkcje w poezji przełomu XIX i XX wieku.

19. Omów różnorodność języka narracji na przykładzie utworów literackich różnych epok.

20. Na podstawie analizy języka wybranego tygodnika omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

21. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

22. Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.

23. Perswazyjna funkcja języka w tekstach propagandowych i reklamowych. Scharakteryzuj na podstawie zebranego materiału.

24. Charakterystyczne cechy gwary śląskiej: scharakteryzuj na podstawie zebranego materiału.

25. Na podstawie filmów kultowych zbierz idiomy językowe, które funkcjonują w polszczyźnie potocznej. Zanalizuj ich formę i omów możliwe przyczyny popularności.
1. „Samotność… cóż po ludziach” Analiza różnorodnych sposobów ukazania motywu samotności w wybranych dziełach literatury.
2. „Człowiek-wieczny pielgrzym…”. Scharakteryzuj motyw wędrówki na podstawie wybranych dzieł literackich
3. Rola miłości w życiu człowieka. Przeanalizuj ten problem, odwołując się do wybranych utworów literatury różnych epok.
4. Polemiki, spory, prowokacje… . Konflikty pokoleń literackich, ich przyczyny i skutki. Przedstaw to zjawisko na wybranych przykładach utworów różnych epok.
5. Postacie „kobiet wyzwolonych…”. Charakterystyka takich osobowości w dziełach literackich różnych, wybranych kręgów kulturowych.
6. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.
7. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
8. Trudny proces dojrzewania człowieka jako temat literatury. Przedstaw ten problem na przykładach wybranych bohaterów dzieł.
9. Rola wizji, snu, proroctwa w wybranych przykładach utworów literatury polskiej i obcej. Dokonaj analizy i interpretacji takich zjawisk literackich.
10. Literatura fantastyczna – jej funkcje i przesłania. Przedstaw i zinterpretuj wybrane przykłady takiej twórczości.
11. Motyw „kobiety fatalnej”… Scharakteryzuj wybrane kreacje takich postaci w literaturze polskiej i obcej.
12. Mitologiczne stwory… Przedstaw wybrane ich wizerunki i określ symbolikę takich wyobrażeń.
13. „Bunt zmusza do aktywności…”. Uzasadnij tę myśl , odwołując się do wybranych dzieł i ich bohaterów z różnych epok literackich
14. Wojenna trauma – przeżycia ofiar wojny. Ukaż różnorodność obrazów wojny i cierpienia w wybranych dziełach literatury.
15. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych przykładów dzieł literackich określonych takim mianem.
16. „Geniusz Szekspira…” Uzasadnij to miano na przykładzie wybranych dzieł pisarza i ich uniwersalnych wartości.
17. Szaleństwo. Obłęd. Opętanie… Dokonaj analizy i interpretacji takich przedstawień w wybranych dziełach literackich różnych epok.
18. Motyw walki dobra ze złem… . Zinterpretuj to zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
19. Kobieta w literaturze – prawdziwe portrety czy idealistyczne wizerunki? Przedstaw i uzasadnij swoje opinie na ten temat, wykorzystując odpowiednie przykłady.
20. Różne oblicza ascezy… . Przedstaw je, określając motywy takiej postawy na przykładach literatury różnych epok.
21. Motyw „non omnis moriar…” Rozważ żywotność tego motywu w wybranych dziełach literatury polskiej i obcej oraz zaprezentuj różnice w sposobie jego ujmowania.
22. Różne oblicza szczęścia… Zaprezentuj takie wizerunki na podstawie wybranych utworów czy losów postaci bohaterów literackich.
23. „Zaklęty krąg nałogu…” Przeanalizuj ten problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
24. Świat w krzywym zwierciadle. Zinterpretuj cech i funkcje takich obrazów w wybranych utworach literackich.
TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO
DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO ( CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU)
Maj 2011r.
I LITERATURA
II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKILp. Temat
1. Obrazy świata fantastycznego w literaturze i sztuce wybranej epoki. Dokonaj ich przedstawienia i charakterystyki. Określ cele takich kreacji.
2. Graffiti – sztuka czy wandalizm? Przeanalizuj ten problem na wybranych przykładach
3. Motyw miłości w różnych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj sposoby jego przedstawiania na wybranych przykładach z literatury, malarstwa, muzyki, tańca… .
4. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne ( malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
5. „Oblicza Boga…”, Przedstaw różne Jego wyobrażenia w literaturze i sztuce wybranych epok.
6. Motywy orientalne w literaturze i sztuce. Dokonaj wyboru odpowiednich przykładów oraz określ ich funkcje.
7. Przykłady i skutki działania cenzury w literaturze, filmie i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj ten problem na wybranych przykładach.
8. Motyw Utopii w wybranych dziełach literatury i sztuki. Przedstaw różne jego ujęcia, określ funkcję takich przedstawień.
9. Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce wybranych epok. Wskaż funkcję tego motywu. Ukaż różnicę w jego obrazowaniu.
10. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł (np. H. Sienkiewicza i J. Matejki).
11. Motyw diabła i jego przedstawienia w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na przykładach wybranych dzieł literackich, malarskich etc… .
12. Sztuka w stylu rap… Analiza tego zjawiska i problemu na wybranych przykładach twórczości młodzieżowej.
13. Literatura a film… Słynne filmowe adaptacje i interpretacja dzieł literatury polskiej. Rozważ to zjawisko na wybranych przykładach.
14. Określ rolę inspiracji biblijnych w różnych dziedzinach sztuki ( literatury, malarstwa, muzyki). Przywołaj odpowiednie przykłady.
15. „Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku…”. Ukaż dramat ludzkiej egzystencji w wybranych dziełach sztuki XX wieku i określ przesłanie płynące ze słów Jana Pawła II.
16. Motyw tańca w wybranych utworach literatury polskiej. Przedstaw odpowiednie przykłady. Określ funkcje tego motywu
17. Określ rolę inspiracji plastycznych ( malarskich, rzeźbiarskich) w twórczości znanych pisarzy (poetów).
18. Moja mała ojczyzna… Przedstaw jej obraz w literaturze, malarstwie, fotografii… .
19. Portrety dziecka… Przedstaw i scharakteryzuj wizerunki takich kreacji artystycznych w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
20. Motyw matki w literaturze i sztuce. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby kreacji takiego wizerunku.
21. Funkcja artysty i sztuki w literaturze Młodej Polski. Scharakteryzuj problem na podstawie wybranych przedstawicieli epoki.
22. Motyw Elfa… Wizerunki takich postaci w wybranych przykładach literatury i sztuki. Przeanalizuj i określ funkcje takich kreacji artystycznych.
23. „Angelologia” w polskiej literaturze współczesnej. Dokonaj interpretacji tego pojęcia analizując wybrane utwory.
24. Motyw ikaryjski w wybranych dziełach literatury polskiej i obcej oraz innych dziedzinach sztuk plastycznych, muzycznych… Analiza funkcji i symbolika tego motywu.
25. Motyw „maski”… Podaj przykład takiej kreacji bohaterów literackich, określ motywację i skutki działania takich postaci.
26. Obrazy ogrodów w literaturze i sztuce wybranych epok. Przeanalizuj cech takich przedstawień, określ symboliczne znaczenia ogrodów.
27. Masoneria… Scharakteryzuj istotę tego zjawiska i pojęcia, posługując się wybranymi przykładami z literatury i innych dziedzin sztuki.
28. Motyw labiryntu i jego znaczenie w kulturze europejskiej. Przedstaw różnorodność sposobów jego rozumienia w wybranych dziełach literatury, sztuki, architektury.

III JĘZYK

Lp. Temat
1. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.
2. Sztuka przemawiania… . Określ jej istotę, wykorzystując przykłady literackie z epoki renesansu, baroku, współczesności.
3. Język reklamy… . Dokonując analizy języka różnych reklam, objaśnij, jaki obraz świata on kreuje.
4. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy określające ich pochodzenie i osobowość
5. Język moich rówieśników. Na podstawie zgromadzonych przykładów języka dokonaj charakterystyki tego zjawiska.
6. Językowe środki kształtowania wypowiedzi poetyckiej. Omów je na podstawie utworów wybranego poety ( B. Leśmiana, J. Tuwima, K. Tetmajera, J. Kasprowicza, L. Staffa).
7. Przedstaw i scharakteryzuj funkcje opisów w powieści W. Reymonta „Chłopi” (lub wybrane utwory S. Żeromskiego ).
8. Wpływ literatury na współczesną frazeologie polską. Zgromadź odpowiedni materiał i scharakteryzuj funkcje „słów skrzydlatych” we współczesnym języku.
9. Ekspresja i impresja. Na podstawie zgromadzonego materiału językowego określ cechy wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
10. Językowe środki perswazji… . Przedstaw je na przykładach z wybranych dzieł literackich.
11. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.
12. „Język” plastyki… . Scharakteryzuj wybrane środki wyrazu w sztuce i ich wykorzystanie w dziełach literackich.
13. Scharakteryzuj – na wybranych przykładach – słownictwo internetowe.

1. Raj, utopia, Arkadia – świat idealny radości i szczęścia. Przedstaw motyw w oparciu o literaturę różnych epok.
2. Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.
3. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga. Przedstaw na podstawie wybranych utworów literackich.
4. Zastanów się nad sensem buntu wybranych bohaterów literackich. Omów ich postawy.
5. Człowiek wobec Boga , świata i własnej egzystencji. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
6. Bohater romantyczny i jego kontynuacja w literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.
7. Trud wierności sobie w obliczu obowiązku wobec rodziny , społeczeństwa, narodu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
8. Przedstaw rozwój romantycznej powieści grozy i jej kontynuacje w literaturze XX w.
9. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.
10. Miłość – złudne szczęście , ulotna chwila życia, źródło cierpień. Do jakich wniosków na ten temat skłoniła Cię literatura wybranych dzieł literackich?
11. Cierpienie jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł.
12. Motyw cierpienia i poszukiwania jego sensu. Omów temat wykorzystując dowolnie wybrane przykłady literackie.
13. Samotność i różne jej postacie. Omów temat na wybranych przykładach.
14. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów temat na wybranych przykładach.
15. Patriotyzm w rozumieniu polskich romantyków i pozytywistów . Omów temat na wybranych przykładach.
16. Idea walki narodowowyzwoleńczej w dziełach wielkich romantyków. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
17. Praca jako kryterium oceny człowieka. Omów w oparciu o przykłady literatury różnych epok.
18. Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo? Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów pozytywizmu.
19. Ich dwóch- ona jedna. Przedstaw motyw walki o miłość w Trylogii Henryka Sienkiewicza.
20. Henryk Sienkiewicz i jego model powieści przygodowej. Omów inspiracje pisarskie obecne w jego utworach.
21. Przedstaw wizje historii Polski w ujęciu H. Sienkiewicza i St. Wyspiańskiego oraz oceń, która z nich jest dla Ciebie bardziej interesująca.
22. Powstanie narodowe- prawda historyczna a obraz literacki. Przedstaw wizję polskich powstań narodowych w wybranych utworach.
23. Przedstaw różne koncepcje obowiązków artysty wobec zbiorowości istniejące w tekstach XIX w.
24. Obraz wielkiego miasta literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
25. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
26. Polacy o Polakach. Omów literaturę o charakterze patriotycznym powstałą na przełomie XIX i XX w.
27. Historia jako temat i pretekst w polskiej epice XIX i XX w. Przeanalizuj wybrane utwory.
28. Problem antysemityzmu i holocaustu. Omów w oparciu o literaturę XIX i XX w.
29. Zaprezentuj cechy młodopolskie w wybranych utworach Tetmajera, Kasprowicza i Staffa.
30. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka . Omów temat na wybranych przykładach.
31. Przedstaw filozofię Fryderyka Nietzschego i jej wpływ na twórczość młodopolskich poetów. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
32. Problem bezdomności w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
33. Diabeł i jego rola w literaturze. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
34. Literackie obrazy rewolucji jako próby naprawy świata. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury XIX i XX w.
35. Różnorodność tematyczna poezji dwudziestolecia międzywojennego jako wyznacznik artystycznych poszukiwań. Scharakteryzuj te koncepcje artystyczne, które wydają Ci się najciekawsze.
36. Człowiek w warunkach życia obozowego. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych utworów.
37. Przedstaw kreacje bohaterów , którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować swój świat wartości.
38. Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
39. Człowiek – ofiara totalitarnej ideologii. Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
40. Tragizm pokolenia Kolumbów. Omów temat na podstawie utworów K.K. Baczyńskiego i T. Różewicza.
41. Scharakteryzuj wyidealizowany obraz rzeczywistości lat 1948 – 1956 na podstawie literatury socrealizmu w Polsce.
42. Poezja o pisaniu poezji. Omów utwory literatury polskiej i obcej XX w. mówiące o tworzeniu.
43. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu twórczości Brunona Schulza. Omów temat na wybranych przykładach.
44. Dwudziestowieczne programy artystyczne. Wskaż na wybranych przykładach główne tendencje artystyczne i społeczne poezji współczesnej.
45. Żartowniś i klasyk. Scharakteryzuj twórczość J. Tuwima , wykorzystując wybrane utwory tego poety.
46. Na wybranych przykładach literatury XX w. scharakteryzuj walory artystyczne groteski.
47. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie postawy życiowej bohatera literackiego. Omów temat analizując wybrane przez siebie utwory z różnych epok.
48. Kobiety w oczach kobiet. Zaprezentuj i omów portrety kobiet w prozie i poezji kobiecej.
49. Omów trudną etykę miłości wyrażoną w twórczości Karola Wojtyły.
50. Świat wartości w twórczości Karola Wojtyły. Omów temat na wybranych przykładach.
51. Przedstaw i oceń walory poznawcze poezji psychologicznej.
52. Powieść kryminalna XIX i XX w. Prześledź ewolucje gatunku posługując się wybranymi przykładami.
53. Powieść Agaty Christie jako klasyka powieści kryminalnych . Przedstaw na wybranych utworach.
54. Literatura faktu. Zaprezentuj analizę i interpretację tego zjawiska kulturowego XX w. na wybranych przykładach.
55. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści science – fiction.
56. Przedstaw świat fantasy w wybranych utworach i określ, dlaczego tak wiele osób szuka w nim schronienia.
57. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
58. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
59. Odwołując się do wybranych przykładów wyjaśnij, jakie funkcje pełnią motywy autobiograficzne w utworach literackich różnych epok.
60. Artysta jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach .
61. Legenda poety przeklętego – przedstaw na wybranych przykładach.
62. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury . Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
63. Na wybranych przykładach z różnych epok scharakteryzuj sztukę epistolografii.
64. Objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego na podstawie przykładów z różnych epok.
65. Konflikty rodzinne w poznanych utworach różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o poznane utwory.
66. Konflikt pokoleń- problem aktualny w różnych epokach literackich. Rozwiń tezę w kontekście wybranych utworów.
67. Omów na wybranych przykładach literacki obraz ojca i syna.
68. Odwołując się do wybranych utworów literackich , przedstaw różne portrety matek.
69. Literackie kreacje kobiet. Omów temat na wybranych utworach różnych epok.
70. Fatum czy wolna wola? Odwołując się do utworów literackich z różnych epok, wyjaśnij od czego zależy los bohaterów.
71. Wewnętrzne rozdarcie człowieka między dobrem a złem. Omów temat a podstawie wybranych utworów literackich.
72. Czarny charakter – negatywny bohater. Przedstaw cele i sposoby ukazywania tego typu postaci na wybranych przykładach.
73. Na podstawie wybranych utworów omów zmiany zachodzące w psychice bohaterów- zbrodniarzy .
74. Śledztwo, proces i kara . Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.
75. Motyw winy i kary. Omów problem w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
76. Motyw rozstania w literaturze. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
77. Na podstawie wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu wędrówki.
78. Radość z życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
79. Bóg bliski czy odległy? Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
80. Motyw snu i jego rola w utworach literackich. Przedstaw w oparciu o różne epoki.
81. Postać anioła i wizerunek nieba w polskiej literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.
82. Zemsta jako motyw literacki .Omów zagadnienia na podstawie wybranych utworów.
83. Zaprezentuj kreacje zakochanych bohaterów literackich w oparciu o wybrane teksty różnych epok.
84. Postawy buntowników jako wyraz poszukiwania celu i sensu życia. Przedstaw w oparciu o literaturę różnych epok.
85. Konflikt ze światem i poczucie jego tragizmu w utworach E. Stachury . Przedstaw w oparciu o wybrane utwory tego autora.
86. Wojna w „ krzywym zwierciadle”. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.
87. Przedstaw znaczenie powieści historycznej w literaturze europejskiej na wybranych przykładach.
88. Przedstaw funkcjonowanie motywu nieśmiertelności i długowieczności w wybranych utworach literackich różnych epok.
89. Miłość trudna , niepełna , niespełniona. Porównaj wątki miłosne w dziełach H. Sienkiewicza i F. Dostojewskiego, biorąc pod uwagę dzieje głównych bohaterów.
90. Społeczeństwo francuskie (mieszczaństwo) w dziełach Moliera. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów.
91. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw i omów znaczenie oraz postrzeganie magii- jako sił nadprzyrodzonych na usługach człowieka.
92. Polska fantastyka XXI w. Przedstaw kluczowe według Ciebie utwory, które wyznaczają nowe trendy i kierunki tego gatunku w literaturze krajowej.
93. Problem narkomanii naszkicowany we współczesnej literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
94. Dziecko jako bohater literacki i baczny obserwator – przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury XX w.
95. Upadek nie musi być porażką – zaprezentuj bohaterów, których losy są potwierdzeniem tej tezy.
96. Motyw wiernego sługi w literaturze. Przedstaw w oparciu o utwory wybranych epok.
97. Bohaterowie w habitach. Analizując przykłady literackie, przedstaw różne sposoby kreowania postaci mnichów.
98. Co i jak czytają bohaterowie literaccy? Wskaż przykłady bohaterów, których osobowości i losy zostały ukształtowane przez doświadczenia czytelnicze.
99. Postaci karierowiczów. Przedstaw je w literaturze XIX i XX w.
100. Na podstawie wybranych utworów omów zmiany zachodzące w psychice bohaterów literackich- zbrodniarzy i ofiar.
101. Kobiety podziwiane, lecz skazane na życie bez miłości. Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok.
102. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby przedstawiania i cele tego zjawiska w literaturze wybranych epok.
103. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckich w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
104. Omów symbolikę mitycznych postaci Dedala i Ikara i wskaż jej wpływ na wybrane utwory literatury polskiej.
105. Teatr antyczny a teatr szekspirowski. Na wybranych przykładach dokonaj analizy porównawczej.
106. Bohater tragiczny w literaturze antycznej , romantycznej i współczesnej. Rozważ temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
107. Omów rolę Biblii w epoce średniowiecza i renesansu. Wskaż podobieństwa i różnice w jej funkcjonowaniu.
108. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw kreacje rycerza, jego cele życiowe i hierarchię wartości.
109. Postawa człowieka renesansu i baroku wobec radości, smutku , cierpienia i śmierci. Swoje spostrzeżenia przedstaw posługując się wybranymi utworami.
110. Ludzkie żądze i namiętności w dramatach Szekspira. Zaprezentuj zagadnienie na przykładach wybranych dzieł autora.
111. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw odwołując się do wybranych dzieł.
112. Duchy, zjawy, sny- ich funkcjonowanie i rola w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
113. Między sielanką a realizmem. Przedstaw obraz polskiej wsi na podstawie wybranych utworów literackich.
114. Sarmackie wady szlachty i ich pozostałości we współczesnym świecie. Odnieś temat do utworów XVII i XVIII wiecznych i pozostałych epok.
115. Motyw przemijania w poezji baroku i Młodej Polski. Wskaż podobieństwa i różnice.
116. Literatura oświecenia bawi, uczy i wychowuje. Rozwiń myśl odwołując się do wybranych utworów epoki.
117. Przedstaw pozytywny i negatywny obraz szlachty polskiej w literaturze pięknej polskiego oświecenia.
118. Kochanowski wobec tradycji antycznej. Omów temat na przykładach wybranych utworów tego twórcy.
119. Bajka od Ezopa do Disneya. Scharakteryzuj ewolucję tego gatunku na przestrzeni epok.
120. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
121. Satyryczny obraz społeczeństwa w literaturze. Zaprezentuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
122. Jaką rolę pełni humor w utworze literackim? Zbadaj problem posługując się wybranymi dziełami literatury polskiej.
123. Przyjaźń jako motyw literatury różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.
124. Motyw piekła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
125. Motywy przewodnie w twórczości W. Szymborskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów poetki.
126. Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach.
127. Wampir jako bohater literacki. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
128. Pieniądze- przekleństwo czy błogosławieństwo. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
129. „Potop”- prawda historyczna a fikcja literacka. Wskaz podobieństwa i różnice oraz dokonaj analizy zagadnienia.
130. Stereotypy męskości i kobiecości w literaturze. Omów na wybranych utworach z różnych epok.
131. Świat widziany oczami dziecka – zinterpretuj dzieła literackie, w których narratorem jest dziecko.
132. Stare i nowe pokolenie reportażu. Omów temat na wybranych pozycjach książkowych.
133. Odwołując się do wybranych utworów C.K. Norwida zaprezentuj różnorodność tematyczną i artystyczną dzieł artysty.
134. Powieść kryminalna XX i XXI wieku – na wybranych przykładach omów ewolucje gatunku.
135. Wierność i zdrada – motyw przewodni w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane utwory.
136. Odwołując się, do poznanych utworów, przedstaw świat uczuć i wartości w powieściach E. E. Schmitta.
137. Folklor jako źródło inspiracji literackich. Rozwiń temat wykorzystując utwory z wybranych epok.


Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:
1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je omawiając wybrane dzieła literatury i sztuki(np. malarstwo, rzeźba, architektura).
2. Omów funkcjonowanie motywów biblijnych w sztuce i literaturze różnych epok.
3. Motywy mitologiczne i biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych utworach dziełach sztuki.
4. Przedstaw motyw Narodzenie Pańskiego w literaturze i sztuce różnych epok.
5. Różne ujęcia Sądu ostatecznego w literaturze i innych dziełach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
6. Motyw Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
7. Upiory, monstra, straszydła w literaturze i sztuce. Przedstaw ich funkcję na wybranych przykładach.
8. Renesans i oświecenie jako epoki kontynuujące starożytny klasycyzm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
9. Wizerunek i motyw śmierci w literaturze i sztuce. Analiza wybranych przykładów.
10. Motyw buntu wobec Boga. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
11. Cierpienie w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.
12. Cechy ludowe w literaturze i muzyce romantyzmu. Omów na wybranych dziełach literackich i muzycznych tego okresu.
13. Artystyczne inspiracje egzotyką. Przedstaw temat opierając się na wybranych dziełach literackich i malarskich.
14. Porównaj na wybranych przykładach walory artystyczne prozy H. Sienkiewicza i filmowych adaptacji jego dzieł.
15. Różne wizje powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w. Omów wybrane przykłady.
16. Na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł malarskich przedstaw tragizm polskich powstań narodowych.
17. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
18. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystanie.
19. Insurekcja Kościuszkowska i kult Tadeusza Kościuszki w literaturze i sztuce XIX w. Omów na wybranych przykładach.
20. Na wybranych przykładach ukaż związki między literaturą i malarstwem okresu Młodej Polski.
21. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Rozwiń temat w oparciu o znane Ci dzieła literackie i plastyczne.
22. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych utworach literackich i dziełach sztuki.
23. „Wesele” St. Wyspiańskiego i „Wesele” A. Wajdy. Dokonaj analizy porównawczej środków kreacji i interpretacji dzieł.
24. Człowiek w warunkach życia obozowego. Omów problem na przykładzie wybranych utworów i innych dostępnych materiałów.
25. Rozważ jak literatura XIX w. komentuje dzieła sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
26. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. Kantor, Różewicz, Wróblewski). Omów zjawisko reifikacji na wybranych przykładach.
27. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
28. Malarstwo, rzeźba, architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat analizując celowo dobrane utwory.
29. Symbolika stroju. Omów temat analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe i teatralne).
30. Sposób kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
31. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych dziełach sztuki (malarstwo, film).Dokonaj analizy porównawczej tych dzieł.
32. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich , filmowych).
33. Filmy A. Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
34. Język filmu. Język literatury. Dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego i jego adaptacji.
35. Powieść, ekranizacja, adaptacja filmowa. Porównaj świat przedstawiony w wybranych dziełach literackich i filmowych.
36. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
37. Postaci i wydarzenia z historii Polski w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
38. Wzór kobiecej urody w wybranych epokach. Omów temat na wybranych przykładach dzieł sztuki i literatury.
39. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.
40. Na podstawie wybranych kierunków w sztuce przedstaw wpływ malarstwa na literaturę.
41. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
42. Postać anioła w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
43. Związki miedzy literaturą a muzyką. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach z tych dziedzin sztuki.
44. Motyw poszukiwania świętego Graala. Przedstaw temat odwołując się do wybranych dzieł literackich i innych.
45. Staropolszczyzna jako źródło kultury współczesnej. Wskaż te elementy, które funkcjonują w zwyczajach ludzi XXI w.
46. Renesans jako złoty wiek literatury i sztuki. Przedstaw na wybranych utworach.
47. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i jego funkcjonowanie.
48. Przedstaw funkcjonowanie motywu młodości na przykładzie dzieł literackich i innych dzieł sztuki.
49. Fenomen Chopina wciąż żywy i obecny w kulturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach dzieł literackich, muzycznych, malarskich, filmowych.
50. Cztery pory roku jako motyw literacki i muzyczny. Przedstaw w oparciu o wybrane dzieła różnych epok.
51. Przedstaw motyw tańca w literaturze i sztuce na wybranych dziełach z różnych epok.
52. Motyw wojny w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych dziełach z różnych epok.
53. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.
54. Twórczość Agaty Christie. Porównaj powieści kryminalne Agaty Christie z ich adaptacjami teatralnymi i filmowymi.
55. Omów przemianę bohaterów na podstawie sagi „Gwiezdnych Wojen” i „Władcy Pierścieni”.
56. Bitwa pod Grunwaldem w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przykładach.
57. Szaleństwo jako temat literatury i filmów. Porównaj przedstawienie motywu i jego funkcji, odwołując się do wybranych przykładów.
58. Mogiły, ruiny , opustoszałe zamki. Omów rolę znaków przemijania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
59. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Rozwiń temat analizując wybrane przykłady.
60. Omów problem antysemityzmu i holocaustu, przywołując wybrane utwory literackie i filmy.
61. Egzystencjalizm w literaturze i sztuce. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.
Język:
1. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich o określonej tematyce.
2. Analizując zgromadzony materiał językowy scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
3. Dokonaj analizy języka reklamy na przykładzie reklamy telewizyjnej i radiowej.
4. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.
5. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Analiza przykładów.
6. Język sprawozdań sportowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranego materiału językowego.
7. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i słyszanych.
8. Neologizmy w poezji Norwida i Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.
9. Indywidualizacja języka jako jeden ze składników charakterystyki bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
10. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński).
11. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
12. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i jej funkcje na przykładzie wybranych utworów.
13. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów.
14. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
15. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
16. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
17. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
18. Scharakteryzuj tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i oceń kierunek tych przemian.
19. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
20. Język w życiu politycznym. Przedstaw zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.
21. Sztuka retoryki dawniej i dziś. Omów temat na wybranych przykładach.
22. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
23. Błędy językowe w czasopismach. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
24. Zanalizuj wybrane utwory literackie, które stały się tekstami ballad, piosenek
i pieśni.
25. Dokonaj analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych
i wyjaśnij zasadność doborów środków wyrazu.
26. Dokonaj analizy wybranych tekstów piosenek polskich zespołów młodzieżowych i ukaż sposoby wyrażania buntu.
27. Ewolucja polskiego hip- hopu i sposoby wyrażania w nim buntu. Omów na podstawie wybranych przykładów.
28. W oparciu o obserwacje i analizę scharakteryzuj język, którym posługują się Twoi rówieśnicy.
29. Troska o język narodowy i jego poprawność. Przedstaw zagadnienia w oparciu o literaturę staropolską i współczesną.
30. Język a płeć. Przedstaw zagadnienie z perspektywy historycznoliterackiej, lingwistycznej i feministycznej.

1. Dom to nie tylko ściany. Topos domu w polskiej tradycji literackiej – odwołaj się do wybranych przykładów .
2. Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty . Zaprezentuj problem , odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich .
3. Diabeł jako bohater literacki . Dokonaj jego prezentacji i określ funkcje w kontekście kilku wybranych utworów różnych epok.
4. Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej.
5. Motyw tyrtejski i różne jego ujęcia w literaturze . Rozwiń temat , przywołując przykłady z trzech różnych epok.
6. Rozmowa człowieka z Bogiem jako motyw literacki utworów renesansowych i współczesnych . Omów na wybranych przykładach .
7. Portret Żydów polskich w literaturze . Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach.
8. Udział publicystów i literatów w propagowaniu reform , wizerunku państwa i obywatela Rzeczypospolitej . Omawiając problem , odwołaj się do przykładów z epoki renesansu i oświecenia.
9. Trudne spotkania wrogów. Na podstawie trzech przykładów literatury z różnych epok porównaj emocje towarzyszące bohaterom wrogo do siebie nastawionym.
10. Oblicza samotności w literaturze . Omów temat na wybranych przykładach .
11. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu . Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok , porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny .
12. Przemiana wewnętrzna jako charakterystyczna cecha kreacji bohatera romantycznego . Rozwiń temat na przykładach wybranych postaci .
13. Sztuka oratorska Piotra Skargi i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Omów zagadnienie, porównując wybrane teksty obu pisarzy.
14. Ocena postawy narodu polskiego wobec walki narodowowyzwoleńczej wyrażona w literaturze . Omów problem , odwołując się do wybranych utworów romantyzmu.
15. Troska Polaków o sprawy narodowe i społeczne w literaturze renesansu i oświecenia . Omów na wybranych przykładach .
16. Konflikty pokoleń w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
17. Antysemityzm i Holocaust w literaturze polskiej . Omów na celowo w wybranych utworach .
18. Duchowni jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
19. Praca jako wartość. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej.
20. Idea ojczyzny jako najwyższego dobra – przedstaw , analizując wybrane utwory literatury polskiej .
21. Motyw rycerza i walki rycerskiej w literaturze średniowiecznej i innej wybranej epoki . Omów na wybranych przykładach .
22. Na przykładzie wybranych utworów zaprezentuj obraz wroga w literaturze polskiej związanej z II wojną światową.
23. Szokowanie , prowokowanie i bulwersowanie w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw zagadnienia na celowo wybranych przykładach .
24. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga . Omów na podstawie wybranych utworów literackich .
25. Żony modne i lalki salonowe w literaturze XVIII i XIX wieku . Przedstaw na wybranych przykładach .
26. Don Kichot na polskich drogach . czyli literackie portrety idealistów i marzycieli różnych epok . Omów na wybranych przykładach .
27. Epopeja jako gatunek literacki . Przedstaw jej cechy i ewolucje, analizując wybrane utwory pisarzy różnych epok.
28. Fascynacja antykiem w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów funkcje i sposoby ujęcia motywów klasycznych w wybranych utworach poety.
29. Motyw Arkadii w literaturze polskiej doby renesansu i innej epoki. Porównaj na wybranych przykładach .
30. Etos rycerze i spiskowca w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując celowo wybrane dzieła .
31. Od ,,Wesela,, S. Wyspiańskiego do ,, Tanga,, S. Mrożka – omów tradycje romantyczną i nowatorską w dramaturgii XX wieku. Odwołaj się do kilku celowo wybranych przykładów.
32. Topos danse macabre. Omów funkcje i sposoby jego przedstawiania w wybranych dziełach literackich.
33. Dekalog moralny bohaterów okresu wojny i okupacji. Omów temat na wybranych przykładach .
34. Cierpienie jako rodzaj ludzkiego doświadczenia. Określ jego sens na przykładzie wybranych postaci literackich.
35. Różne sposoby wykorzystania ślubu i wesela jako motywu literackiego. Omawiając problem, odwołaj się do kilku przykładów.
36. Kobieta , jej życie , problemy i pragnienia. Scharakteryzuj kreacje bohaterek wybranych utworów literackich z różnych epok.
37. Motyw zbrodni i kary w literaturze romantycznej. Omów zagadnienie , posługując się wybranymi przykładami.
38. Wpływ wojny na psychikę człowieka . Scharakteryzuj wybranych bohaterów literackich, analizując utwory z powojennej prozy.
39. Rola motta jako znaku literackiego służącego interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z literatury różnych epok.
40. Samotność jako temat podejmowany przez pisarzy. Przedstaw jego różne ujęcia w utworach z literatury polskiej i obcej .
41. ,, … idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach… ,, Z. Herbert – omów rolę literatury w państwie totalitarnych , analizując wybrane utwory literackie.
42. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji . Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
43. Różne sposoby mówienia o wojnie i literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane utwory.
44. Zjawy , duchy , pozaziemskie istoty – ich różnorodne funkcje w dziele literackim . Omów na wybranych przykładach z literatury romantycznej i innych .
45. Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.
46. Profetyczne wizje w literaturze . omów na wybranych przykładach. Zwróć uwagę na sposób obrazowania, język i przesłanie.
47. Topos domu, rodziny. Przedstaw jego funkcjonowanie w utworach literackich różnych epok.
48. Młodzi gniewni wśród twórców i bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn i sensu ich buntu i ofiary.
49. Utwór literacki jako parabola. Interpretując wybrane dzieła, scharakteryzuj mechanizm i różne wymiary paraboliczności.
50. Polski dwór – od sielanki do parodii . Przedstaw na wybranych przykładach literackich .
51. Motyw buntu przeciw rzeczywistości. Omów zagadnienie, analizując utwory A. Mickiewicza i S. Żeromskiego.
52. Obłąkani i szaleni jako bohaterowie utworów literackich. Przedstaw różne kreacje bohaterów.
53. Martyrologia narodu w świetle III części ,,Dziadów,, A. Mickiewicza i literatury dotyczącej II wojny światowej. Przedstaw różnorodne sposoby opisu tematu na podstawie analizy dzieł literackich .
54. Sen i jego funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
55. Sposób kreowania portretu mężczyzny w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
56. Wizerunek dziecka w literaturze różnych epok. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
57. Motyw matki w literaturze. Omów sposób jego realizowania i funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
58. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
59. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
60. Opozycja młodości/starości w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
61. Etos inteligenta w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
62. Motyw tańca i jego funkcje w działaniach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
63. Motyw lotu i jego znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
64. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością- zmieniają świat, czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
65. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
66. Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku? Omów problem na kilku wybranych przykładach.
67. Śmierć jako motyw literacki. Omawiając problem, odwołując się do teksów pisarzy trzech wybranych epok.
68. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach echa prometejskiego buntu w literaturze.
69. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.
70. ”Podróż w głąb siebie.” Na wybranych przykładach literackich różnych epok zaprezentuj, na czym polega dojrzewanie bohatera do samoświadomości.


I. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki :

1. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach .
2. Pojedynek jako temat literacki i filmowy . Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
3. Wojna jako romantyczna legenda , wojna jako porażająca prawda… Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury ( literatura, malarstwo , film , piosenka) .
4. Obraz PRL-u w wybranych dziełach literackich i filmowych . Rozważ problem na wybranych przykładach .
5. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny . Zaprezentuj na przykładzie literatury, filmu i własnych przemyśleń.
6. Obrazy bohaterów w sutannie i w habicie w literaturze i filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach .
7. Labirynt jako dzieło sztuki… Prześledź na wybranych przykładach literackich, malarskich , filmowych i rozważ przyczyny popularności motywu .
8. Śmierć jako temat literatury oraz sztuki dawnej i współczesnej. Porównaj różne sposoby przedstawiania tego motywu.
9. Malarskie fascynacje w utworach literackich Z. Herberta . Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
10. Sposoby ukazania bólu i cierpienia. Przedstaw temat w oparciu o wybrane dzieła literackie , plastyczne i filmowe.
11. Sceny batalistyczne w literaturze, w malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
12. Symbolika gór w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i innych .
13. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski . Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
14. Wybrane bohaterki mitów, np. Wenus, Demeter, Atena… jako archetypy funkcjonujące w różnych tekstach kultury. Przedstaw problem , odwołując się do wybranych tekstów.
15. Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie czasów wojny. Przedstaw na wybranych przykładach.
16. Biesiady, wesela, bale w życiu i zbiorowości. Przedstaw motyw zabawy w wybranych utworach literatury pięknej i filmie.
17. Doktryna socrealizmu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
18. Zgromadź i omów materiał literacki i filmowy ukazujący człowieka wobec wojny. Zwróć szczególną uwagę na przemoc i system wartości. Przedstaw własne stanowisko.
19. Różne wizerunki aniołów w malarstwie i literaturze. Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania na wybranych przykładach.
20. Wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
21. Samotność jako temat w literaturze i innych dziedzinach sztuki . Przedstaw analizę porównawczą wybranych dzieł.
22. Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją (Hoffman, Bajon, Kawalerowicz, Rybkowski, Hass) .
23. Czy władza jest wolnością? Rozważ problem, analizując wybrane utwory literackie i filmowe.
24. Malarstwo wielkich mistrzów jako inspiracja dla literatury współczesnej. Omów temat, odwołując się do kilku wybranych przykładów.
25. Motyw raju i jego funkcje w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
26. Kobieta anioł czy demon? Rozważ problem opierając się na literaturze i malarstwie epoki romantyzmu i Młodej Polski.
27. Idealne i kompromitujące adaptacje filmowe dzieł literackich. Omów temat na wybranych przykładach adaptacji filmowych znanych dzieł literatury polskiej lub powszechnej.
28. Intrygujący zbrodniarze i ich zbrodnie – scharakteryzuj i porównaj obrazy na podstawie wybranych tekstów kultury.
29. Ludzka i boska twarz Chrystusa – scharakteryzuj postać Zbawiciela na przykładzie wybranych tekstów kultury.
30. Muzyka w literaturze i literatura w muzyce – omów przykłady wzajemnego oddziaływania i współistnienia sztuk.
31. Pomiędzy warcholstwem i głębokim patriotyzmem – analiza wizerunku szlachty polskiej w wybranych tekstach kultury.
32. Inspiracje biblijne w kulturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki.
33. Scharakteryzuj i porównaj renesansowe i barokowe wizje świata i człowieka. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.
34. Inspiracje mitologiczne w kulturze. Omów to zagadnienie, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dzieł sztuki.
35. Erotyka w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych tekstach kultury.
36. Motyw przyjaźni i rywalizacji w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
37. Filmowe odkrycia zapomnianych dzieł literackich. Omów zagadnienie, analizując porównawczo film i jego pierwowzór literacki.
38. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł.
39. Motyw vanitas w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane przykłady.
40. Obraz przyrody w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Omów na wybranych przykładach.III. Język :

1. Zanalizuj język wybranych czasopism młodzieżowych .
2. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj nowomowę jako język propagandy i tworzywo poetyckie.
3. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
4. Język w domu, pracy, szkole – ta sama czy inna polszczyzna? Scharakteryzuj jej odmiany i funkcje, przywołując konkretne przykłady.
5. Język postaci bohaterów dramatu współczesnego odzwierciedleniem destrukcji świata wartości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału literackiego.
6. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim , analizując celowo zgromadzone materiał językowy.
7. Język wyrażania uczuć w różnych epokach. Przedstaw, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.
8. Język jako niewyczerpane źródło wiedzy o obyczajach. Omów na wybranych przykładach.
9. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj tę odmianę polszczyzny na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
10. Przywołując przykłady wybranych utworów dawnych i współczesnych, przedstaw rodzaje komizmu językowego i omów jego funkcje.
11. Przedstaw humor i rubaszność stylu Onufrego Zagłoby, analizując środki językowe wykorzystane przez Sienkiewicza.
12. Zjawisko ironii w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
13. Perswazyjna funkcja języka. Omów to zagadnienie na przykładzie propagandowych tekstów kultury.
14. Przysłowia jako źródło wiedzy o kulturze minionych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.
15. Zabawy językiem w poezji. Omów zjawisko na przykładach kilku utworów poetyckich.
16. Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów, analizując wybrane przykłady wypowiedzi polityków.
17. Błędy czy innowacje językowe? Zbadaj zagadnienie, analizując język współczesnej prasy, radia i telewizji.
18. Funkcje stylizacji modlitewnych literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
19. Listy kochanków. Zbadaj język miłości w przykładach tekstów z wybranych epok literackich.
20. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj i omów cele nowomowy jako języka propagandy i tworzywa poetyckiego.
21. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
22. Neologizm i jego funkcje w poezji Norwida i Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.
23. Frazeologizmy jako tworzywo poetyckie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów ze współczesnej liryki polskiej.
24. Analizując wybrane przykłady literackie, omów funkcje stylizacji biblijnej.
25. Rola frazeologizmów w poezji XX wieku. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
26. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z radia, telewizji lub prasy.


Bohaterowie narodowi w literaturze XIX i XX w. Omów to zagadnienie, analizując wybrane utwory.
2. Buntownicy w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.
3. Choroba ciała i duszy w literaturze wybranych epok. Omów to zagadnienie, analizując celowo wybrane utwory.
4. Codzienność w poezji i poezja codzienności. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
5. Człowiek na rozstaju dróg – omów to zagadnienie, wykorzystując utwory z różnych epok.
6. Człowiek w świetle literatury „apokalipsy spełnionej”. Omów jego sytuację, analizując wybrane utwory.
7. Człowiek - kreator czy marionetka losu? Rozważ zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.
8. Dekadenckie rozmyślania o artyście i sztuce na podstawie literatury polskiej i powszechnej końca XIX w. Omów to zagadnienie, analizując wybrane utwory.
9. Eros i Psyche – omów różne sposoby mówienia o miłości na przestrzeni wieków, analizując wybrane utwory.
10. Ewolucja dramatu. Scharakteryzuj najważniejsze zjawiska, w oparciu o wybrane teksty literackie.
11. Ewolucja obrazu społeczeństwa polskiego w literaturze różnych epok. Omów to zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.
12. Ewolucja savoir-vivre’u na przestrzeni wieków. Omów, analizując wybrane teksty literackie.
13. Funkcje przyrody w literaturze polskiej. Omów, posługując się wybranymi utworami z różnych epok.
14. Jak bawili się bohaterowie literatury różnych epok? Odpowiedz, analizując wybrane teksty literackie z różnych epok.
15. Język ezopowy – cenzura w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła.
16. Komizm i groteska jako sposoby prezentacji świata przedstawionego w utworach literackich. Omów to zagadnienie, analizując wybrane teksty z różnych epok.
17. Konwencje fantastyczna i realistyczna jako dwie metody opisywania świata. Omów, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
18. Kształtowanie i obalanie stereotypów w literaturze. Omów to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.
19. Literackie fascynacje brzydotą. Przedstaw jej funkcję estetyczną na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
20. Literatura o uzależnieniach człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok.
21. Literatura w służbie idei. Omów , analizując utwory wybranego autora lub wybranej epoki.
22. Literatura źródłem wiedzy o człowieku, jego marzeniach, rozterkach, triumfach i porażkach. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
23. Metamorfoza głównego bohatera w utworach literackich różnych epok. Omów przyczyny i wpływ zmiany na jego życie.
24. Mikrokosmos w literaturze. Omów zagadnienie w wybranych przykładach dzieł.
25. Motyw anioła w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
26. Motyw kultury fizycznej w literaturze. Scharakteryzuj zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
27. Motyw listu w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
28. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie na wybranych utworach.
29. Motyw samotności człowieka w świecie. Przedstaw to zagadnienie na wybranych utworach z różnych epok.
30. Motyw Sarmaty w literaturze polskiej. Omów, analizując wybrane utwory z różnych epok.
31. Motyw snu w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
32. Motyw szaleńca w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych utworach z różnych epok.
33. Motyw teatrum mundi w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
34. Motyw walki narodowowyzwoleńczej w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując wybrane utwory z różnych epok.
35. Motyw wędrówki w literaturze różnych epok. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
36. Motyw zazdrości w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
37. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory z różnych epok.
38. Motyw zemsty w literaturze na przestrzeni wieków. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
39. Motywy biblijne w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory z różnych epok.
40. Motywy fantastyczne dawniej i dziś. Porównaj sposób funkcjonowania elementów fantastyki w wybranych utworach literackich.
41. Motywy komiczne w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
42. Motywy mitologiczne w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, analizując wybrane przykłady utworów z różnych epok.
43. Motywy szekspirowskie obecne w literaturze polskiej. Omów, analizując utwory z różnych epok.
44. Obraz Boga w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, analizując wybrane utwory z różnych epok.
45. Obraz powstania warszawskiego dziś – omów zagadnienie na wybranych utworach, napisanych po 1970 r.
46. Obraz szkoły w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane teksty literackie.
47. Obraz Wrocławia w literaturze. Omów, analizując wybrane teksty literackie.
48. Obrazy śmierci w literaturze różnych epok. Omów, analizując wybrane utwory.
49. Omów problematykę młodości i dojrzewania na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.
50. Omów różne role hymnów w kulturze polskiej, analizując wybrane przykłady literackie.
51. Omów różne wizje świata w literaturze science fiction i fantasy. Zanalizuj wybrane dzieła.
52. Omów wpływ filozofii na twórczość pisarzy różnych epok, wykorzystując wybrane utwory literackie.
53. Omów wzorzec patrioty w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory.
54. Parabola jako sposób wyrażania rzeczywistości . Na przykładach różnych dzieł omów jej funkcję w wybranych tekstach literackich.
55. Prawdziwi mężczyźni w literaturze. Porównaj sposoby ich portretowania w wybranych dziełach różnych epok.
56. Poeci przeklęci i wpływ ich twórczości na twórczość innych pisarzy. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
57. Porównaj literackie koncepcje poety i poezji na przestrzeni wieków, analizując wybrane utwory.
58. Porównaj literackie obrazy wojny w wybranych utworach z różnych epok.
59. Porównaj obraz dziecka ukazany w literaturze polskiej i obcej XIX i XX w, analizując wybrane utwory.
60. Porównaj obrazy duchowieństwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory.
61. Porównaj obrazy miasta w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory.
62. Porównaj pokolenie Konrada i pokolenie Kolumbów, analizując wybrane przykłady literackie.
63. Porównaj różne obrazy małżeństwa, analizując wybrane przykłady literackie.
64. Porównaj różne pojęcia moralności w literaturze na wybranych utworach z różnych epok.
65. Porównaj różne spojrzenia na obyczajowość szlachecką, analizując wybrane utwory z różnych epok.
66. Porównaj różne sposoby mówienia o wydarzeniach II wojny światowej w wybranych utworach literackich.
67. Porównaj różne wizerunki kobiet w literaturze, analizując utwory z różnych epok.
68. Porównaj świat w ujęciu Gombrowicza, Witkacego i Mrożka, analizując wybrane utwory.
69. Porównaj twórczość dwóch noblistów literackich w oparciu o wybrane dzieła.
70. Portrety przyjaciół w literaturze. Omów to zagadnienie na wybranych utworach z różnych epok.
71. Przedstaw i porównaj różne koncepcje szczęścia zaprezentowane w literaturze, analizując wybrane utwory z różnych epok.
72. Przedstaw katastroficzne wizje świata w wybranych utworach literackich.
73. Przedstaw portret doktora w wybranych utworach literackich różnych epok.
74. Przedstaw portret matki w wybranych utworach literackich różnych epok.
75. Przedstaw portret ojca w wybranych utworach literackich różnych epok.
76. Przedstaw różne obrazy domu i jego role w życiu wybranych bohaterów literackich na przestrzeni wieków.
77. Przełomy epok literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
78. Przyroda – zdumiewająca, groźna, tajemnicza. Omów różnorodność obrazów natury w wybranych tekstach literackich na przestrzeni wieków.
79. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane utwory.
80. Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych utworach z różnych epok.
81. Rozwój cywilizacji w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
82. Scharakteryzuj obraz kontynentu amerykańskiego przedstawiony w literaturze polskiej od XIX do XX w. Omów, analizując wybrane przykłady.
83. Scharakteryzuj portret cudzoziemca w literaturze na przestrzeni wieków, analizując wybrane utwory.
84. Scharakteryzuj portret szatana w literaturze różnych epok, analizując wybrane utwory.
85. Scharakteryzuj portret zbrodniarza w literaturze polskiej i obcej, analizując c wybrane utwory.
86. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw, analizując wybrane teksty literackie z różnych epok.
87. Słynni kochankowie w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj ich, analizując wybrane utwory.
88. Starość w literaturze różnych epok. Analizując wybrane utwory, przedstaw to zagadnienie.
89. Tradycja rycerska i jej kontynuacje literackie. Omów, analizując wybrane utwory.
90. Trójkąty miłosne w literaturze różnych epok. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
91. Utopie i antyutopie w literaturze. Omów, analizując wybrane teksty literackie.
92. Wierność i zdrada w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory z różnych epok.
93. Wieś i sposoby jej przedstawiania w literaturze wybranych epok. Omów na celowo wybranych utworach.
94. Wpływ biografii autora na jego twórczość. Omów, analizując działa i biografie twórcy.
95. Wpływ sił nadprzyrodzonych na działanie ludzi – omów, analizując wybrane utwory z różnych epok.
96. Wyrzeczenie, poświęcenie, ofiara w literaturze różnych epok. Przedstaw, analizując wybrane utwory.
97. Zło i jego ucieleśnienia w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł.
98. Związki baśni, legend i przekazów ludowych z literaturą fantastyczną. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI:
1. Arkadia dzieciństwa zapisana w literaturze i malarstwie. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.
2. Awangarda w poezji i sztukach plastycznych pierwszej połowy XX w. Omów, analizując wybrane dzieła.
3. Ekspresjonizm w sztuce. Omów jego funkcję na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.
4. Erotyka w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych tekstach kultury.
5. Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł.
6. Filmowe odkrycia zapomnianych dzieł literackich. Omów zagadnienie, analizując porównawczo film i jego pierwowzór literacki.
7. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcję na wybranych przykładach dzieł.
8. Inspiracje biblijne w kulturze. Omów to zagadnienie, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki.
9. Inspiracje mitologiczne w kulturze. Omów to zagadnienie, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki. .
10. Literatura inspirowana sztuką (malarstwem, rzeźbą, muzyką, architekturą). Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
11. Ludowe inspiracje w sztuce. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
12. Militaria w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
13. Motyw cierpienia w literaturze i sztuce (malarstwo, rzeźba, film itp.). Omów na wybranych przykładach.
14. Motyw czterech pór roku w sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
15. Motyw mody i stylu ubierania w różnych epokach. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
16. Motyw przyjaźni i rywalizacji w różnych tekstach kultury. Omów, analizując wybrane przykłady dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
17. Motyw vanitas w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane przykłady.
18. Motywy historyczne w literaturze i malarstwie. Omów wybrane dzieła.
19. Motywy muzyczne i ich funkcja w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
20. Motywy wampiryczne w literaturze i filmie. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane przykłady z różnych epok.
21. Obraz Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
22. Obraz holocaustu w literaturze i filmie. Omów wybrane przykłady.
23. Obraz zaświatów w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
24. Obrazy przyrody w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
25. Obrazy rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
26. Od Adama do Batmana – przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze, filmie i mass mediach, analizując wybrane przykłady.
27. Piosenka kabaretowa jako swoisty i oryginalny komentarz do problemów codzienności. Przedstaw to zjawisko, analizując przykłady z literatury, spektakli kabaretowych i filmu.
28. Podróże sentymentalne jako powroty do „raju utraconego” w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane przykłady.
29. Porównaj sposoby przedstawiania magii i fantastyki w literaturze i filmie, analizując wybrane przykłady.
30. Porównaj sposoby przedstawiania motywu ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane przykłady.
31. Porównaj „piekło w zaświatach” i „piekło na ziemi”, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.
32. Przedstaw motyw tańca w literaturze, malarstwie i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane dzieła.
33. Przedstaw obraz gór i górskich wędrówek w literaturze i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane dzieła.
34. Przedstaw wizje Sądu Ostatecznego w malarstwie i literaturze, analizując wybrane dzieła.
35. Rola symbolu i alegorii w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
36. Różne wizerunki aniołów w malarstwie i literaturze Scharakteryzuj sposoby ich przedstawiania na wybranych przykładach.
37. Scharakteryzuj sposób przedstawiania Polski i Polaków w literaturze i malarstwie różnych epok na wybranych przykładach.
38. Scharakteryzuj sposób użycia motywów literackich w tekstach wybranych piosenek.
39. Scharakteryzuj sposób przedstawienia Dekalogu w literaturze, malarstwie i filmie, analizując wybrane dzieła.
40. Sport w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
41. Symbolika kolorów w sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
42. Tematyka górska w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
43. Wolność jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
44. Zagadki kryminalne i sposoby ich rozwiązywania w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
45. Zainteresowanie przedmiotami codziennego użytku (np. zegar, garderoba itp.) w sztuce. Omów na wybranych przykładach dzieł z literatury i innych dziedzin sztuki.
46. Zwierzę jako temat w dziełach malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu.

III JĘZYK:
1. Analizując język piosenek jednego z polskich zespołów muzycznych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu
2. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów, w jaki sposób źródła historyczne i literackie funkcjonują we współczesnej reklamie.
3. Dialog jako technika manipulacji uczestnikami aktu komunikacji. Omów środki językowe i ich funkcje wykorzystywane w omawianych zjawiskach. .
4. Język jako niewyczerpane źródło wiedzy o obyczajach. Omów na wybranych przykładach.
5. Język jako narzędzie wywierania wpływu na ludzi. Omów na wybranych przykładach.
6. Język reklamy i jego wpływ na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach.
7. Listy kochanków. Zbadaj język miłości w przykładach tekstów z wybranych epok literackich.
8. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową Listów do redakcji w różnych pismach.
9. Omów funkcjonowanie tradycji antycznej i biblijnej w języku polskim, analizując wybrany materiał językowy (literacki).
10. Omów podstawowe chwyty retoryczne, analizując wypowiedzi wybranych polityków.
11. Omów na wybranych przykładach tekstów podstawowe chwyty erystyczne.
12. Przysłowia jako źródło wiedzy o kulturze minionych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.
13. Scharakteryzuj język sprawozdawców sportowych, analizując zebrany materiał badawczy.
14. Scharakteryzuj język poezji barokowej, analizując wybrane teksty.
15. Scharakteryzuj żargon młodzieżowy jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, analizując zebrany materiał językowy.
16. Sposoby tworzenia języka w powieściach fantasy. Omów, analizując wybrane utwory.
17. Tabu w języku. Omów na wybranych przykładach, zwracając uwagę na przyczyny tego zjawiska.

Motyw dobra i zła
1188. Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, ukazując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
1189. Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
1190. Losy bohaterów wybranych utworów literackich. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy
1191. Motyw walki dobra ze złem w literaturze 2 .Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
1192. Motyw walki dobra ze złem w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
1193. Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu w oparciu o wybrane przykłady.
1194. Motyw zła w literaturze. Przedstaw i zanalizuj na wybranych przykładach literackich.
1195. Na wybranych przykładach omów motyw walki dobra i zła.
1196. Nadzieja na stworzenie lepszego świata i pokonanie zła. Omów na wybranych przykładach.
1197. Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich
1198. Symbolika i rola motywu zła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1199. Sytuacja wyboru między dobrem i złem. Omów na wybranych przykładach
1200. Ukaż obraz walki dobra ze złem w literaturze.
1201. Ukaż obraz walki dobra ze złem zawarty w literaturze (w wybranych przykładach).
1202. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej dawnej i współczesnej.
1203. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
1204. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
1205. W poszukiwaniu obrony przed złem. Przedstaw zagadnienie, analizując postawy bohaterów wybranych utworów.
1206. Walka człowieka ze złem. przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
1207. Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
1208. Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
1209. Walka dobra ze złem w świecie fantasy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
1210. Walka dobra ze złem we współczesnych utworach fantastycznych. Przedstaw temat analizując wybrane przez siebie utwory.
1211. Walka dobra ze złem, jako temat literatury fantasy XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do podanych przykładów.
1212. Walka dobra ze złem.
1213. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie i filmowe ujęcia tego tematu.
1214. Zło rodzi zło.
Motyw domu
1215. Dom i rodzina jako tematy dzieł literackich i filmowych.
1216. Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1217. Dom jako motyw literacki omów temat na wybranych przykładach
1218. Dom odejścia i powroty. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich
1219. Dom rodzinny, jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
1220. Dom, rodzina i ojczyzna jako odwieczne motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
1221. Jakie znaczenie ma dom w życiu człowieka Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich
1222. Motyw domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł
1223. Motyw domu w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej.
1224. Motyw domu, jako przestrzeni realnej i magicznej.
1225. Motyw domu. Przedstaw różne jego ujęcia na wybranych przykładach literackich.
1226. Motyw domu. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego toposu w literaturze, analizując wybrane przykłady
1227. Omów funkcjonowanie motywu domu w wybranej powieści O. Tokarczuk i w "Dolinie Issy" Cz. Miłosza.
1228. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu domu rodzinnego i jego roli w literaturze wybranych epok.
1229. Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
1230. Symbolika domu w literaturze polskiej i obcej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
1231. Zaprezentuj różne obrazy domu i omów funkcje w różnych działach literackich.
1232. Zaprezentuj topos domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok.
Motyw ducha
1233. Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
1234. Duchy zjawy wizje. Omów jakie funkcje pełnią w wybranych przez ciebie utworach.
1235. Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych przykładach.
1236. Duchy, upiory, mary i ich funkcje w literaturze polskiego romantyzmu.
1237. Duchy, zjawy, sny, wizje. Omów ich rolę i znaczenie w wybranych dziełach literackich.
1238. Duchy, zjawy, upiory i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
1239. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
1240. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
1241. Duchy, zjawy, widma i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
1242. Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do różnych epok
1243. Jaką funkcję pełnia zjawy i widma w utworach literackich różnych epok
1244. Motyw przepowiedni, wróżby i proroctwa w literaturze i jego funkcja. Omów na wybranych przykładach.
1245. Motyw zjaw, duchów, upiorów.
1246. Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok.
1247. Określ, jaką funkcję pełnią zjawy, duchy, wizje, sny...w literaturze różnych epok
1248. Zjawy i duchy w literaturze omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich
1249. Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
1250. Zjawy, duchy, wizje...Określ funkcje motywów fantastycznych w utworach literackich różnych epok.
1251. Zjawy, widma, upiory- bohaterami książek i wierszy. Przedstaw rolę bohaterów fantastycznych w dziełach literackich
Motyw duchowny
1252. Bohater w sutannie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
1253. Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z literatury polskiej.
1254. Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, charakteryzując wybrane postaci księży i zakonników z utworów różnych epok
1255. Duchowni, jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1256. Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
1257. Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory2
1258. Literackie i malarskie obrazy Matki Boskiej. Omów na wybranych przykładach
1259. Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
1260. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów.
1261. Motyw cudu w literaturze.
1262. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
1263. Motywy maryjne w poezji i malarstwie różnych epok. Analizując wybrane przykłady, omów różne sposoby ujęcia tematu.
1264. Obrazy Matki Bożej utrwalone w literaturze i sztuce.
1265. Święci w literaturze i innych dziedzinach sztuki, omów na wybranych przykładach.
1266. Wykorzystanie motywu maryjnego w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
1267. Zmagania człowieka z sumieniem. Omów problemy etyczne bohaterów wybranych utworów literackich
Motyw dworu
1268. "Jam jest dwór polski - różne obrazy polskich dworów (na przykładzie utworów A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego).
1269. Dwór szlachecki w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.
1270. Motyw dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw jego funkcje i sposoby kreacji.
1271. Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i porównaj literackie przedstawienia polskiego dworu.
1272. Obraz dworu szlacheckiego i ziemiańskiego w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
1273. Odwołując się do wybranych utworów literackich porównaj różne obrazy dworów szlacheckich
1274. Polski dwór - sielanka, realizm, parodia. Przedstaw różne obrazy dworu, analizując wybrane utwory literackie
1275. Różne spojrzenia na dwór szlachecki. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
1276. Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw dziecka
1277. Dziecięcy bohater w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
1278. Dziecko - istota bezbronna czy mały buntownik.
1279. Dziecko- bohater idealny. Omów na wybranych przykładach.
1280. Dziecko w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne kreacje postaci dziecięcej w literaturze.
1281. Dziecko w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1282. Dziecko-bohaterem literackim. Omów temat analizując wybrane przykłady
1283. Krzywda małego bohatera utrwalona na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach nowel pozytywistycznych i dzieł okresu wojennego.
1284. Literackie obrazy dzieci okrutnych. Omów na wybranych przykładach.
1285. Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując teksty z różnych epok
1286. Motyw dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1287. Obraz dziecka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
1288. Obraz dziecka w literaturze.
1289. Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.
1290. Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze
1291. Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane teksty.
1292. Przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. Na podst literatury i filmu.
1293. Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia.
1294. Rola Dzieciństwa w kształtowaniu się osobowości człowieka.
1295. Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok.
1296. Świat dorosłych widziany oczami dziecka. Przedstaw bohaterów i ich postawy wobec świata dorosłych.
1297. Świat widziany oczami dziecka w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
1298. Świat widziany oczami dziecka XIX i XX wieku.
1299. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach literackich.
1300. Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze, sztuce( filmie).Porównaj wybrane przykłady z różnych epok
Motyw emigracji
1301. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ujęcia tematu emigracji.
1302. Emigracja jako jeden z wielkich tematów literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
1303. Polscy emigranci i ich problemy w literaturze i filmie XX wieku.
1304. Tragizm polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach
1305. Tułaczka emigracyjna. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
1306. Wielka emigracja jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
Motyw erotyzmu
1307. Liryka erotyczna- porównaj odmienne ujęcia motywu miłości w twórczości dwóch wybranych poetów polskich.
1308. Przedstaw i zanalizuj wybrane wiersze erotyczne
Motyw fantasy
1309. Bohaterowie powieści fantasy. Przedstaw ich rolę, odwołując się do wybranych utworów literackich.
1310. Czas i przestrzeń w utworach fantasy. Omów na wybranych przykładach.
1311. Funkcje świata metafizycznego w cyklu powieści o Harrym Potterze autorstwa Rowling i w trylogii Władca Pierścieni Tolkiena. Interpretując utwory zwróć uwagę na sposoby kreacji bohaterów i zastosowane środki wyrazu
1312. Kreacje świata przedstawionego w Trylogii Henryka Sienkiewicza wobec prawdy historycznej.
1313. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów i porównaj na wybranych przykładach.
1314. Literatura i film Fantasy, jako sposób wypowiadania się na temat rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
1315. Magia i fantastyka w literaturze.
1316. Magia, wampiry i niezwykłość w literaturze i filmie. Omów funkcjonowanie tych motywów w wybranych dziełach.
1317. Magiczny świat baśni. Zainteresuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów oraz funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach Andersena oraz innego baśnio- pisarza.
1318. Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy.
1319. Motywy fantastyczne w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
1320. Motywy średniowieczne w literaturze fantasy.
1321. Na dwóch wybranych przykładach zanalizuj i porównaj sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze.
1322. Odwieczny motyw walki dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
1323. Określ rolę świata fantastycznego w trylogii R.R. Tolkiena.
1324. Omów alternatywne wizje historii w ujęciu literatury fantastycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
1325. Postacie fantastyczne w literaturze i innych tekstach kultury. Omów funkcję i sposób prezentacji wybranych bohaterów.
1326. Powieść science-fiction przedstaw ewolucję gatunku w oparciu o wybrane przykłady.
1327. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
1328. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
1329. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
1330. Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów
1331. Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę literatury fantasy w edukacji czytelniczej młodego człowieka.
1332. Realizm magiczny w literaturze i filmie, przedstaw na wybranych przykładach.
1333. Realizm magiczny w literaturze.
1334. Rola świata nadprzyrodzonego w dziele literackim.
1335. Różne sposoby nawiązywania do mitów w literaturze i filmie fantasy. Omów na podstawie wybranych tekstów.
1336. Science Fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych.
1337. Sience fiction a fantasy odwołując się do wybranych przykładów literackich. przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu gatunkach literackich
1338. Sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze "fantasy". Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
1339. Świat fantastyczny w literaturze, przedstaw trzy różne jego ujęcia
1340. Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
1341. Świat nadprzyrodzony i jego funkcje. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
1342. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę fantasy.
1343. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę science fiction i fantasy.
Motyw Holocaustu
1344. Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej Odpowiedz na pytanie i omów problem na podstawie wybranych dzieł
1345. Bezradność słowa wobec rzeczywistości okupacji
1346. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
1347. Dziecko w obliczu holokaustu.
1348. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
1349. Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich
1350. Holocaust w literaturze polskiej po II wojnie światowej. Omów i przedstaw na wybranych przykładach.
1351. Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
1352. Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
1353. Jak literatura przedstawiła problem holokaustu? Omów na wybranych przykładach dzieł.
1354. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
1355. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
1356. Literackie wizje losów ludzkich w warunkach obozowych. Zaprezentuj na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
1357. Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie z XX wieku, przedstaw różne postawy bohaterów , ich wybory , decyzje.
1358. Motyw totalitaryzmu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim jest totalitaryzm i postawy człowieka i pisarzy wobec niego.
1359. Na podstawie 3 utworów przedstaw różne ujęcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
1360. Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku.
1361. Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje
1362. Obóz jako autonomiczny system społeczny- jego reguły i obyczaje.
1363. Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
1364. Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze.
1365. Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich ujęcia.
1366. Państwo zbrodniczego systemu. Omów znaczenie motywu na wybranych przykładach
1367. Poezja wyrazem sprzeciwu wobec władzy i systemu. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literatury powojennej.
1368. Postawy Polaków wobec Holokaustu na podstawie wybranych dzieł literackich oraz filmowych.
1369. Problem "człowieka złagrowanego" i "człowieka zlagrowanego" w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
1370. Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1371. Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1372. Przedstaw formy zniewolenia człowieka obecne w wybranych utworach literatury polskiej i powszechnej.
1373. Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
1374. Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
1375. Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach)
1376. Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu
1377. Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł współczesnej prozy i poezji
1378. Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku
1379. Przedstaw różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w poezji polskiej. omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
1380. Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach.
1381. Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Odwołaj się do wybranych tekstów literatury i filmów
1382. Różne postawy wobec doświadczeń wojenno - okupacyjnych w literaturze XX wieku
1383. Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku.
1384. Świat przed i po Holocauście.
1385. Świat Totalitarny oczyma twórców kultury XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty kultury.
1386. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
1387. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie
1388. Tadeusz Borowski i Gustaw Herling Grudziński : dwie postawy, czy dwie różne koncepcje artystyczne. Omów na podstawie stosownej literatury.
1389. Totalitaryzm sięga ludzkich dusz. Zanalizuj te słowa w oparciu o wybrane utwory wojenne i okupacyjne.
1390. Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze, współczesnej. Omów na wybranych przykładach +PPT
1391. Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i nowych tematów. Omów na wybranych przykładach
1392. Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawili problem holokaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
1393. Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
1394. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
1395. Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
1396. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
Motyw inteligencji
1397. Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych.
1398. Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.
1399. Obraz inteligencji w literaturze rodzimej. Omów na wybranych przykładach
1400. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę i film
1401. Różne oblicza inteligentów w literaturze wybranych epok.
Motyw kata i ofiary
1402. Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1403. Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
1404. Motyw kata i ofiary. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
1405. Motyw ofiary w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1406. Na wybranych przykładach przedstaw motyw kata i ofiary w prozie powojennej
1407. Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku. Omów na podstawie analizy wybranych utworów
1408. Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw kobiety
1409. Dzisiejsze kobiety przypominające Barbie. Czy zgadzasz się z tym osądem W argumentacji wykorzystaj przykłady z literatury i filmu
1410. Ideał Kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.
1411. Kobieta - anioł, upadła, szalona. Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek literackich
1412. Kobieta anioł, demon, kapłanka domowego ogniska.
1413. Kobieta antyczna. Omów wizerunki kobiet tego okresu na wybranych przez siebie przykładach.
1414. Kobieta dawniej i dziś. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze dawnej i współczesnej.
1415. Kobieta demoniczna w literaturze, malarstwie i filmie.
1416. Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy odwołując się do przykładów z literatury.
1417. Kobieta fatalna jako bohaterka dzieł literackich różnych epok. Przedstaw różne jej wizerunki oraz relacje ze światem i społeczeństwem, odnosząc się do wybranych przykładów z lit
1418. Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
1419. Kobieta- święta czy grzesznica? Omów na wybranych przykładach rożne ujęcia kobiet w literaturze i sztuce.
1420. Kobieta w literaturze, jako postać drugoplanowa. Przedstaw różne sposoby realizacji i funkcje na wybranych przykładach literatury polskiej i/lub obcej.
1421. Kobieta w literaturze. Przedstaw różne kreacje postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
1422. Kobieta zbuntowana w literaturze
1423. Kobieta zbuntowana. przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
1424. Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
1425. Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu2
1426. Kobieta zbuntowana. Przedstaw różne ujęcia wizerunku w wybranych dziełach literackich różnych epok
1427. Kobieto puchu, marny... podejmij polemikę z cytatem z IV części Dziadów.
1428. Kobiety intrygujące i irytujące w literaturze.
1429. Kobiety nowoczesne. Przedstaw kreacje bohaterek dwudziestowiecznych powieści i dramatów.
1430. Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
1431. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej
1432. Kobiety- żony bohaterkami utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
1433. Kreacje kobiet w literaturze współczesnej i staropolskiej .Przedstaw i porównaj odwołując się do wybranych tekstów literackich.
1434. Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady
1435. Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach z tego okresu.
1436. Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.
1437. Literackie portrety kobiet. Zaprezentuj ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
1438. Literackie portrety żon i kochanek w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1439. Literackie wizerunki kobiet przedstawione w literaturze pozytywizmu scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów.
1440. Malarskie i literackie portrety kobiet.
1441. Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.
1442. Motyw Kobiety fatalnej. Na przykładzie wybranych utworów literackich omów jego różnice i funkcje.
1443. Motyw kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1444. Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1445. Motyw żony. Ambitne potulne szaleńczo kochające w literaturze polskiej i obcej.
1446. Na wybranych przykładach omów wyobrażenia kobiecości obecne w literaturze i sztuce.
1447. Obraz kobiety i jej życia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich, różnych epok.
1448. Obraz kobiety w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
1449. Omów funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
1450. Omów i porównaj wybrane portrety kobiet w polskiej i obcej literaturze różnych epok.
1451. Omów na wybranych przykładach literackich, zmieniający się na przestrzeni epok, ideał kobiecości.
1452. Omów rolę kobiety w życiu mężczyzny na podstawie analizy wybranych tekstów literackich z różnych epok
1459. Omów wizerunek kobiety w literaturze polskiej na wybranych przykładach.
1460. Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
1461. Portret kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1462. Portret psychologiczny kobiet w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
1463. Portrety kobiet upadłych w literaturze. Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu na przykładzie wybranych utworów w literaturze współczesnej.
1464. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie XIX wieku.
1465. Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane postacie i porównaj sposób ich kreowania w wybranych przykładach.
1466. Portrety kobiet w literaturze.
1467. Portrety kobiet w literaturze. Porównaj różne wizerunki kobiet na wybranych przykładach literackich.
1468. Portrety kobiety. Omów na przykładach z rożnych tekstów kultury.
1469. Portrety psychologiczne kobiet wiek XIX i XX.
1470. Portrety żon w literaturze. Przedstaw różnorodność ich obrazu na wybranych przykładach.
1471. Przedstaw artystyczne wizerunki kobiet zbuntowanych i oceń zasadność ich buntu.
1472. Przedstaw portret kobiety w literaturze różnych epok na wybranych przykładach.
1473. Przedstaw różne sposoby kreowania kobiet upadłych w literaturze i sztuce.
1474. Przedstaw sposoby ukazywania ukochanych kobiet w literaturze różnych epok.
1475. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
1476. Rola kobiety Polki w czasach próby historycznej. Zanalizuj i porównaj motyw na wybranych przykładach z literackich.
1477. Rola kobiety w życiu bohaterów literackich.
1478. Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. zaprezentuj na wybranych przykładach.
1479. Różne kreacje kobiety w literaturze romantycznej.
1480. Różne kreacje kobiety w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj ujęcia motywu na wybranych przykładach
1481. Różne oblicza kobiet w dramatach Williama Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
1482. Różne portrety kobiet. Omów na przykładzie dowolnej epoki.
1483. Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw zagadnienie sięgając do wybranych utworów różnych epok
1484. Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce modernizmu. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
1485. Różnorodność kreacji kobiet w Biblii lub mitologii. Omów temat na wybranych przykładach.
1486. Sposoby kreacji kobiet w powieściach Paulo Coelho. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
1487. Wizerunek kobiety w literaturze i malarstwie
1488. Wizerunek kobiety w romantyzmie.
1489. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.
1490. Wizerunki kobiet w literaturze pisanej przez kobiety.
1491. Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując się do wybranych utworów literackich
1492. Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
1493. Zakochana kobieta i rola tego motywu w literaturze różnych epok.
1494. Zaproponuj wybór wzorców i antywzorców jako różnorodną formę ujęcia wizerunku kobiety w literaturze.
Motyw konfliktu
1495. Konflikt pokoleń przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
1496. Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok.
1497. Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.
1498. Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych.
1499. Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.

Motyw kryminalny
1500. Kreacja bohatera powieści kryminalnej - różne typy, cele, motywy postaci.
1501. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
1502. Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.
1503. Mafijny świat w literaturze i filmie.
1504. Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej.
1505. Portret gangstera w tekstach kultury XX wieku. omów ewolucję wizerunku i określ funkcję tej postaci w wybranych przykładach
1506. Portrety genialnych detektywów.
1507. Przywołując przykłady literackie i filmowe, przedstaw poetykę kryminału oraz wskaż przyczyny jego popularności.
1508. Rola mafii w życiu człowieka.
1509. Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
1510. Różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i ich adaptacji filmowych
1511. Sceny batalistyczne i sceny pojedynków w literaturze, malarstwie i filmie +PPT
1512. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
1513. Sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
1514. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

Motyw lekarza
1515. Lekarz- zawód czy powołanie Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy występujących w utworach w utworach literackich
1516. Literackie prezentacje lekarzy i ich etyki zawodowej.
1517. Naukowcy i ich odkrycia. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach literackich i innych tekstów.
1518. O lekarzach i nauczycielach oraz ich powołaniach - przedstaw temat na wybranych dziełach literackich.
1519. Przedstaw portret doktora w wybranych utworach literackich różnych epok
Motyw marzeń, marzyciela
1520. Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
1521. Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizują wybrane utwory.
1522. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia. Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
1523. Idealiści i marzyciele. Przedstaw portrety bohaterów wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.
1524. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
1525. Na celowo wybranych przykładach z różnych epok przedstaw różne kreacje marzycieli. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki.
1526. Różne sposoby realizacji marzeń przez bohaterów literackich. Na podstawie literatury polskiej i obcej.
Motyw matki
1527. "Stała matka boleściwa" w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych dziełach
1528. Dokonaj analizy literackich obrazów relacji między matką i córką. Odwołaj się do wybranych tekstów podejmujących to zagadnienie, pochodzących z różnych epok.
1529. Funkcjonowanie motywu matki w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
1530. Kreacja matki w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1531. Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady
1532. Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1533. Literackie portrety matek + PPT.
1534. Literackie portrety matek dobrych. Omów na wybranych przykładach.
1535. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok.
1536. Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
1537. Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1538. Omów funkcjonowanie motywu "materdolorosa" w utworach literackich różnych epok.
1539. Porównaj portrety matek i sposoby ich funkcjonowania na wybranych.
1540. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych Przedstaw na wybranych przykładach
1541. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów z różnych epok
1542. Różne portrety matki. Omów Problem, odnosząc się do wybranych utworów+ PPT.
1543. Różnorodność wizerunków matek w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok
Motyw metamorfozy
1544. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze Omów na przykładach wybranych utworów.
1545. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1546. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zanalizuj problem na przykładzie stosownych utworów
1547. Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
1548. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Zanalizuj problem, wykorzystując przykłady z różnych epok
1549. Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera.
1550. Metamorfozy bohaterów i ich funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów
1551. Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich z różnych epok.
1552. Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Motyw mężczyzny
1553. Apollo, Achilles, Superman- ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z różnych epok.
1554. Kreacja herosa w literaturze i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
1555. Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
1556. Męska przyjaźń w literaturze. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
1557. Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
1558. Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
1559. Od herosa do pantoflarza - różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
1560. Od herosa do pantoflarza-różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów
1561. Od starożytnego herosa do super bohatera - omów znaczenie tego motywu w literaturze i filmie.
1562. Portret zakochanego mężczyzny w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat analizując dzieła wybranych epok literackich.
1563. Portrety mężczyzn .Omów motyw na podstawie przykładów literackich z różnych epok i porównaj sposoby jego kreowania.
1564. Syn-mąż-ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
1565. Wybrane wzorce mężczyzny w trzech różnych epokach literackich. Przedstaw zagadnienie na tle postaw charakterystycznych dla epoki
Motyw miasta, miejscowości
1566. Architektura miasta w ujęciu literackim i malarskim. Omów na wybranych przykładach.
1567. Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem twojej miejscowości.
1568. Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji
1569. Jaki sens nadała literatura motywowi miasta Odpowiedz posługując się wybranymi przykładami
1570. Miasta i ich mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
1571. Miasto - miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos , przestrzeń destrukcji...Omów rożne sposoby widzenia miasta w utworach literackich.
1572. Miasto i jego oblicza w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach dzieł sztuki
1573. Miasto i jego wpływ na losy bohatera. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury.
1574. Miasto jako przestrzeń literacka. Rozważ problem miasta w literaturze w oparciu o wybrane przedmioty.
1575. Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury
1576. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji.
1577. Miasto w literaturze i kulturze XIX i XX w. Odwołując się do wybranych tekstów kultury omów różne sposoby jego kreacji.
1578. Miasto w ujęciu wybranych twórców, przedstaw różne sposoby kreacji tej przestrzeni.
1579. Mieszczaństwo polski w literaturze od pozytywizmu do literatury współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych tekstów.
1580. Motyw miasta w literaturze
1581. Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków - Śląsk.
1582. Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków Śląsk.
1583. Nazwy restauracji i kawiarni warszawskich. Omów ich etymologię i poprawność językową.
1584. Obraz funkcjonowania miasta w literaturze i sztuce na przykładzie Warszawy.
1585. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej człowieka w literaturze XIX wieku.
1586. Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok.
1587. Obraz Śląska w literaturze i filmie. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
1588. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w wybranych felietonach Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie wybranych felietonów.
1589. Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze. Omów odwołując się do wybranych utworów.
1590. Obraz Warszawy w ,,Lalce'' Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego.
1591. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów różne sposoby jego kreowania w wybranych powieściach XIX w
1592. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Zanalizuj temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.
1593. Obrazy miasta Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, porównaj różne obrazy miasta.
1594. Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku
1595. Obrazy Warszawy przedstawione w literaturze XIX, XX i XXI wieku Porównanie.
1596. Omów funkcjonowanie motywu miasta w wybranych tekstach literatury polskiej i zagranicznej
1597. Omów pochodzenie nazw dzielnic wybranych miast śląskich.
1598. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu Warszawa. Dokonaj charakterystyki na wybranych przykładach.
1599. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu. (Gdynia).
1600. Omów pochodzenie nazw miejscowych Wrocławia i okolic.
1601. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych twojego regionu Lubelszczyzny.
1602. Omów realizacje motywu dużego miasta w wybranych tekstach kultury.
1603. Omów sposób ujęcia miasta w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów
1604. Omów, na wybranych przykładach, pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.(warszawa)
1605. Porównaj obraz prowincji z opowiadań Brunona Schulza i malarstwa Marca Chagalla. Odwołaj się do wybranych przykładów.
1606. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce B Prusa z dowolnie wybranym utworem literackim XX w.
1607. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa z dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku.
1608. Porównaj Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX w.
1609. Porównaj obrazy Petersburga widzianego oczami Mickiewicza i Dostojewskiego.
1610. Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze na przestrzenie lat.
1611. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych XIX i XX wieku.
1612. Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie
1613. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych dzieł lit.
1614. Rożne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła sztuki.
1615. Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści wybranych utworów.
1616. Różne wizje miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1617. Śląsk w oczach twórców literatury, malarstwa i filmu.Wykorzystaj różne sposoby ujęcia tematu.
1618. Warszawa - miasto wielokulturowe. Przedstaw różnorodność mieszkańców stolicy na przykładzie utworów z literatury współczesnej.
1619. Zaprezentuj genezę nazw historycznych dzielnic Warszawy Mokotów, Wilanów, Ursynów, Marymont.
1620. Zaprezentuj różne obrazy miasta ukazane w literaturze wybranych epok.
1621. Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
Motyw miłości
1622. ,,Kochać to nie znaczy zawsze to samo..."-przedstaw różne ujęcia motywu miłości funkcjonujące w literaturze.
1623. "Cierpienie z miłości" jako motyw literacki. Przywołując wybrane przykłady zaprezentuj funkcjonowanie toposu
1624. "Nie ma większej miłości'' Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na Wybranych przykładach literackich.
1625. Analizując wybrane przykłady omów różne ujęcia miłości w literaturze pięknej.
1626. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywu małżeństwa w literaturze.
1627. Dawne i współczesne obrazy występnej i zmysłowej miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1628. Destrukcyjna i twórcza moc miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przez siebie przykładach
1629. Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
1630. Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok.
1631. Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich, przedstaw i scharakteryzuj na przykładzie dzieł literackich.
1632. Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich. Przedstaw i scharakteryzuj na podstawie dzieł literackich.
1633. Etos miłości w literaturze romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach tego okresu.
1634. Funkcja motywu miłości w twórczości Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie, odnosząc się do wybranych powieści.
1635. Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi utworami literackimi z trzech wybranych epok.
1636. Literacki obraz ludzi zakochanych.
1637. Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
1638. Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
1639. Literackie pary i ich różne ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.
1640. Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
1641. Miłość - uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Rola i wizje miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1642. Miłość - żywioł niszczący czy budujący. Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
1643. Miłość bohaterów, jako źródło euforii lub cierpienia . mów zagadnienie na wybranych przykładach
1644. Miłość- cierpienie, zabawa, radość, zapomnienie czy...? Porównaj sposoby ukazywania tego uczucia w erotykach różnych autorów.
1645. Miłość do Boga jako temat literatury. Omów na wybranych przykładach
1646. Miłość i najsłynniejsze pary literatury światowej i polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.
1647. Miłość jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach
1648. Miłość jako siła twórcza i destrukcyjna. Przedstaw swoje rozważania, odwołując się do wybranych utworów polskiego romantyzmu.
1649. Miłość jako temat kultury popularnej. (literatura i film).
1650. Miłość jako temat literacki. porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach.
1651. Miłość jako wybory moralne człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
1652. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach.
1653. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach
1654. Miłość matki i dzieci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1655. Miłość między kobietą a mężczyzną prowadzi do przekraczania granic moralnych. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
1656. Miłość nie jedno ma imię - przedstaw różnorodne ujęcia miłości.
1657. Miłość nieszczęśliwa w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw, przywołując odpowiednie przykłady tekstów kultury
1658. Miłość przekleństwo czy błogosławieństwo omów, do jakich refleksji na ten temat skłania się lektura wybranych utworów.
1659. Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu.
1660. Miłość w czasach odwróconego dekalogu. Omów na wybranych przykładach literatury XX wieku.
1661. Miłość w czasach wojny. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
1662. Miłość w poezji barokowej i lirykach Grochowiaka - podobieństwa i różnice w sposobie obrazowania. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
1663. Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
1664. Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
1665. Miłość, jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie przywołując wybrane utwory literackie.
1666. Motyw miłości i śmierci w literaturze polskiego baroku. Omów na wybranych przykładach
1667. Motyw miłości w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1668. Motyw miłości w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach.
1669. Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki
1670. Motyw miłości w literaturze. Przeanalizuj przykłady z różnych epok.
1671. Motyw miłości w starożytności, średniowieczu i romantyzmie. Omów jak zmieniało się funkcjonowanie toposu, posługując się wybranymi przykładami literackimi
1672. Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów na postawie wybranych przykładów.
1673. Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania.
1674. Nie ma większej miłości... Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na wybranych przykładach literackich.
1675. Obraz miłości nieszczęśliwej. Przedstaw na wybranych epokach literackich.
1676. Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
1677. Obraz miłości w literaturze dwóch wybranych epok. Omów i porównaj różne koncepcje miłości.
1678. Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach literackich.
1679. Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich.
1680. Omów funkcję wątku romansowego w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z wybranej przez siebie epoki literackiej.
1681. Omów funkcjonowanie motywu miłości małżeńskiej na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
1682. Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
1683. Pierwiastki romantyczne w wybranych balladach Mickiewicza.
1684. Porównaj obraz miłości z dwóch wybranych epok
1685. Porównaj różne ujęcia motywu miłości, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok
1686. Porównaj wizerunek miłości w tekstach Agnieszki Osieckiej i współczesnej piosenki młodzieżowej.
1687. Powiedz mi , jak mnie kochasz ... Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech wybranych przez Ciebie poetów
1688. Problematyka miłości przedstawiona na wybranych dziełach literackich.
1689. Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
1690. Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
1691. Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej.
1692. Przedstaw wątki miłosne w wybranych utworach lit. i wykaz ich związek z epoką.
1693. Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów.
1694. Rola miłości, jako czynnika determinującego życie bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
1695. Romantyczny- buntownik. Omów różne kreacje buntowników w literaturze romantyzmu.
1696. Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.
1697. Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.
1698. Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.
1699. Różne rodzaje miłości romantycznej w literaturze XIX wieku.
1700. Różne rodzaje miłości romantycznej.
1701. Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami
1702. Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami2
1703. Różne ujęcia miłości w literaturze polskiej.
1704. Różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1705. Różne ujęcie miłości i różne sposoby mówienia o niej w piosence polskiej.
1706. Słynne historie miłosne. Omów analizując dzieła literatury polskiej i obcej.
1707. Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z literatury polskiej i obcej
1708. Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
1709. Słynne pary kochanków W literaturze na podstawie dzieł.
1710. Słynni kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
1711. Sposoby obrazowania miłości w liryce. Analiza porównawcza wybranych utworów.
1712. Stereotypy romantyczne. Omów i poddaj ocenie, na podstawie wybranych utworów epoki.
1713. Trudna miłość i jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
1714. Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka.
1715. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienia, odnosząc się do wybranych utworów.
1716. Uczucie miłości jako źródło cierpienia. Zanalizuj w literaturze i tekstach kultury motyw traumatycznej miłości w życiu bohaterów dziecięcych i dorosłych ludzi.
1717. Ukaż i omów wpływ miłości na życie bohaterów literackich, przywołując celowo dobrane utwory.
1718. WIELCY KOCHANKOWIE. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe
1719. WIELCY KOCHANKOWIE. PRZEDSTAW ICH KREACJE LITERACKIE, TEATRALNE I FILMOWE
1720. Wielcy kochankowie. Scharakteryzuj ich kreacje literackie i filmowe.
1721. Wielkie miłości bohaterów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1722. Wizerunek ukochanej wykreowany w listach romantycznych poetów.
1723. Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady literatury z różnych epok.
1724. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
1725. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw różne ujęcia tematu analizując wybrane utwory.
1726. Wpływ miłości, na wybory moralne człowieka, jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
1727. Zaprezentuj i porównaj wizerunki par małżeńskich ukazane w literaturze różnych epok.
1728. Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
1729. Zaprezentuj różne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce baroku. Omów temat na wybranych przykładach
1730. Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach. Omów problem, odwołując się do kilku tekstów literackich
Motyw młodzieży
1731. ,,Młodzi" i "starzy" różnych epok. Przedstaw problem konfliktu pokoleń, ilustrując go przykładami utworów literackich i publicystycznych.
1732. Literatura o dojrzewaniu bohaterów. Zbadaj problem wykorzystując interpretacje wybranych dzieł polskich.
1733. Młodzi gniewni w literaturze i filmie
1734. Młodzi poeci wobec zjawiska wojny i okupacji. Omów problem, odwołując sie do utworów poetyckich pokolenia Kolumbów.
1735. Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Czy zawsze poszukiwania te kończyły się sukcesem Zilustruj problem wybranymi przykładami dzieł literackich
1736. Motyw dojrzewania w literaturze od romantyzmu do współczesności. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane utwory, uwzględniając kontekst kulturowy.
1737. Nastolatek jako bohater literacki. Rozważ, jakimi drogami dochodzi do dorosłości
1738. Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu
1739. Oblicza współczesnej młodzieży. Omów na wybranych przykładach literatury i filmu
1740. Obraz młodzieży w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia
1741. Obraz współczesnej młodzieży w literaturze i filmie
1742. Powroty do arkadii dzieciństwa i czasów młodości jako motyw w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
1743. Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich.
1744. Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problemy na wybranych przykładach.
1745. Wizerunek współczesnej młodzieży polskiej - prawdy i mity. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie i filmy.
1746. Wizerunki młodzieży XIX i XX w. w literaturze.
1747. Współczesna młodzież i jej problemy-przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
1748. Wybierz i zaprezentuj te polskie lektury, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy
1749. Zanalizuj w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie.
1750. Zaprezentuj te utwory literackie które pozwolą młodemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłe życie odkryć kodeks wartości moralnych
Motyw narcyzmu
1751. Motyw narcystyczny w literaturze.

Motyw nocy
1752. "Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy"- Phil Bosmans. Różne wizje nocy utrwalone na kartach literatury i obrazach malarskich.
1753. Motyw nocy i snu w literaturze romantycznej. Omów ich funkcjonowanie w wybranych utworach epoki
1754. Motyw nocy w literaturze i malarstwie.
1755. Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj, odnosząc się do wybranych tekstów.
Motyw obrzędów i tradycji
1756. Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Tradycja)
1757. Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Awangarda)
1758. Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1759. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
1760. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach
1761. Obrzędy i święta w naszej literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1762. Obyczaj w literaturze średniowiecznej i staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
1763. Omów sposoby przedstawiania i funkcje obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze
1764. Polskie Obrzędy ludowe w literaturze i filmie.
1765. Tradycja i obyczaj przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
Motyw ojca
1766. Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
1767. Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
1768. Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
1769. Motyw miłości ojcowskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1770. Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok.
1771. Motyw ojca w literaturze i sztuce
1772. Motyw ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury różnych epok.
1773. Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami
Motyw ojczyzny
1774. "Kto mi powiada, ze moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (Cyprian Kamil Norwid). Obrazy małych ojczyzn w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy. Omów na wybranych przykładach.
1775. Bóg, honor, ojczyzna specyfika polskiego patriotyzmu.
1776. Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok.
1777. Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością od idealizacji do negacji. Różne epoki
1778. Kreatorzy narodowej wyobraźni Którzy polscy twórcy zasługują na to miano. Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
1779. Literackie obrazy Małych Ojczyzn.
1780. Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
1781. Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach
1782. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia.
1783. Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej.
1784. Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj problem odwołując się do utworu lirycznego, epickiego i dramatycznego.
1785. Motyw ojczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1786. Motyw ojczyzny w wybranych utworach literackich.
1787. Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok
1788. Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.
1789. Ojczyzna i patriotyzm - prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w wybranych tekstach literackich dwóch dowolnych epok
1790. Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia. Omów na wybranych przykładach literackich z tego okresu
1791. Polska pieśń narodów jej funkcje oraz związki z dziejami narodu
1792. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
1793. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów.
1794. Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
1795. Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje.
1796. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.

Motyw patriotyzmu
1797. Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
1798. Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku
1799. Jakie wzorce patriotyzmu prezentowała literatura polska. Dokonaj analizy porównawczej utworów literackich.
1800. Motywy patriotyczne w piosenkach hip-hopowych.
1801. Na podstawie wybranych dzieł literackich ukaż różnice między romantyczną i pozytywistyczną wizją polskiego patriotyzmu.
1802. Obraz patriotyzmu w dwóch wybranych epokach, pozytywizm i romantyzm.
1803. Patriotyzm i bohater- patriota. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
1804. Patriotyzm Polaków- mit czy cecha narodowa. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.
1805. Postawy patriotyczne ukazane w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu.
1806. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.
1807. Przedstaw treść patriotyczne ujęte w tematyce porozbiorowej.
1808. Różne sposoby ujęcia motywu odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1809. Różne wizje patriotyzmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1810. Walcząca młodzież polska jako wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń. Rozwiń problem w oparciu o teksty literatury polskiej.
1811. Wizerunek Polaka patrioty w literaturze XIX wieku.
Motyw państwa
1812. Motyw naprawy państwa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
1813. Motyw państwa w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach
1814. Motyw Państwa w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
1815. Obraz państwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
1816. Rola państwa w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Motyw piękna
1817. Ideał piękna w literaturze malarstwie architekturze dwóch epok. przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
1818. Ideał urody kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
1819. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
1820. Zachwyt pięknem ludzkiego ciała w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej
Motyw pieniądza
1821. Moralne koszty zdobywania władzy i pieniędzy. Omów problem w oparciu o analizę wybranych tekstów literackich.
1822. Motyw pieniądza w literaturze od antyku po czasy współczesne. Omów na wybranych przykładach.
1823. Pieniądz jako czynnik sprawczy człowieka.
1824. Pieniądz narzędziem dobra i zła. Na przykładzie różnych epok.
1825. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
1826. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj 2problem na wybranych przykładach.
1827. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach
1828. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
1829. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
1830. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
1831. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich.. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
1832. Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów
Motyw Polaków
1833. Literacki sąd o Polakach i Polsce. Omów na podstawie wybranych dramatów
1834. Literacki wizerunek własny Polaków - prześledź jego charakter od renesansu do współczesności.
1835. Oscary dla Polaków. Przedstaw laureatów i uzasadnij słuszność przyznania im tej nagrody.
1836. Polacy o sobie. Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj, jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. + PPT
1837. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok.
1838. Portrety Polaków w literaturze. Przedstaw i omów różne sposoby kreowania postaci bohaterów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
1839. Scharakteryzuj "Polaków portret własny" ukazany w wybranych utworach literackich.
1840. Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich.
1841. Wizerunek Polaków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane dzieła.
1842. Zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych. Przedstaw i porównaj na podstawie wybranych przykładów literackich
Motyw pory roku
1843. Cztery pory roku jako motyw w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
1844. Cztery pory roku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i z innych dziedzin sztuki.
1845. Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w różnych tekstach kultury
1846. Motyw burzy w literaturze i sztuce.
1847. Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł
1848. Omów sposoby ukazywania piękna natury, odwołując się do przykładów literackich.
1849. Pora roku jako temat literacki. Omów ich funkcje analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
1850. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł.
1851. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie rożnych dzieł
1852. Pory roku, jako temat literacki. Omów zagadnienie na podstawie ubranych utworów literackich rożnych epok.
1853. Różne ujęcia motywu wiosny w literaturze.
1854. Topos pór roku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Motyw powstania
1855. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
1856. Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce.
1857. Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
1858. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej - nadzieje, mity, rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
1859. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej XIX - na wybranych przykładach ukaż związki świata przedstawionego w dziele literackim z wydarzeniami historycznymi
1860. Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych dzieł sztuki
1861. Motyw powstania w literaturze.
1862. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
1863. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołują się do wybranych przykładów przedstaw sposoby ukazywania zagłady
1864. Obraz powstania listopadowego w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła.
1865. Omów sposoby utrwalania pamięci o powstaniu styczniowym. Przywołaj dzieła literackie i malarskie.
1866. Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu.
1867. Powstanie listopadowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
1868. Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków, odwołując się do wybranych przykładów.
1869. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki.
1870. Powstanie styczniowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
1871. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie.
1872. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. dokonaj analizy porównawczej wybranych dziel
1873. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.
1874. Powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
1875. Powstanie w getcie, jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw sposób realizacji tego tematu w wybranych dziełach.
1876. Powstanie warszawskie jako temat literacki. Porównaj różne sposoby opowiadania o tym wydarzeniu.
1877. Problem zrywu narodowego Polaków w literaturze.
1878. Różne ujęcia motywu powstań narodowych. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i muzycznych.
1879. Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i sztukach plastycznych
1880. Tragizm i wielkość powstań narodowo.
1881. Udowodnij, że powstanie narodowe stanowi ważny temat literatury i sztuki. Omów temat analizując i interpretując wybrane teksty kultury
Motyw pracy
1882. Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX w.
1883. Blaski i cienie kariery. Rozważ temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
1884. Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
1885. Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
1886. Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi .zanalizuj problem odwołując sie do wybranych przykładów bohaterów literackich
1887. Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów.
1888. Jaką rolę przypisała literatura motywowi pracy Odpowiedz posługując się wybranymi dziełami z różnych epok
1889. Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych
1890. Kariera i jej wpływ na człowieka. Omowna wybranych przykładach
1891. Motyw ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
1892. Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
1893. Motyw pracy i walki w literaturze XIX w.
1894. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Omów temat uwzględniając chronologie epok.
1895. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
1896. Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku
1897. Pozytywistyczny kult pracy w twórczości wybranych pisarzy omów temat analizując wybrane dzieła twórców doby pozytywizmu i epok późniejszych
1898. Praca - źródło radości czy smutna konieczność? Przedstaw swoje przemyślenia po lekturze wybranych dzieł literackich.
1899. Praca jako kryterium oceny wartości człowieka. Zajmij stanowisko wobec tego poglądu wykorzystując wybrane przykłady literackie.
1900. Praca jako pozytywna wartość, błogosławieństwo. Omów na wybranych przykładach
1901. Praca miarą wartości człowieka.
1902. Praca, jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy.
1903. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok.
1904. Rola pracy w literaturze, jej wpływ na postacie, omów temat na podstawie dowolnych przykładów
1905. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie.
1906. Wartość pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Motyw PRLu
1907. Dzieciństwo w czasach PRLu. Omów na wybranych przykładach literackich.
1908. Literacki i filmowy obraz PRL.
1909. Obraz PRL-u w filmie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i filmowych.
1910. Obraz PRL-u w powieści milicyjnej
1911. Omów teksty muzyki młodzieżowej jako wyraz buntu przeciwko rzeczywistości PRL-u.
1912. PRL w krzywym zwierciadle filmu i literatury. Zestaw różne sposoby ukazania rzeczywistości i ich funkcje
1913. Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki i groteski.
1914. Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych, kabaretowych.
Motyw prometejski
1915. Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw wybrane portrety na przykładach z różnych epok
1916. Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
1917. Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze- przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady
1918. Mit prometejski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych dzieł
1919. Motyw prometejski w literaturze. Przedstaw różne jego realizacje i funkcje, analizując i interpretując wybrane utwory
1920. Prometejski postawy bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrany materiał literacki
Motyw przemijania, przemiany
1921. ,,Śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą. Przedstaw motyw przemijania w poezji ks. Jana Twardowskiego
1922. "Czym jest me życie... Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy Jedną chwilką". Refleksje na temat przemijania w wybranych utworach literackich różnych epok
1923. Motyw przemiany bohatera w wybranych utworach literackich. Zaprezentuj przyczyny i skutki owej metamorfozy, nawiązując do 3-4 wybranych utworów.
1924. Motyw przemiany w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1925. Motyw przemijania w literaturze polskiej. Omów na podstawie literatury romantycznej i barokowej.
1926. Motyw przemijania w literaturze różnych epok.
1927. Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
1928. Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
1929. Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
1930. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem odnosząc się do kreacji wybranych postaci.
1931. Rola przemiany w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat na wybranych utworach dwóch epok.
1932. Różne ujęcia motywu przemiany. Omów na wybranych dziełach literackich z różnych epok
1933. Topos przemiany w literaturze różnych epok. Omów na wybranych dziełach
1934. Zanalizuj sposoby przedstawienia motywu przemijania na podstawie wybranych utworów literackich.
Motyw przyjaźni
1935. Motyw przyjaźni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
1936. Na podstawie analizy wybranych tekstów literackich przedstaw różne oblicza przyjaźni
1937. Odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok , przedstaw zagadnienie przyjaźni w literaturze (sposoby prezentacji , funkcje )
1938. Omów motyw przyjaźni na wybranych przykładach literackich.
1939. Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich

Motyw przyrody, ogrodu
1940. "Patrzę na gwiazdy górne i kwiaty polne..." (Leopold Staff). Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza...? Rozważ, odwołując się do utworów literackich różnych epok.
1941. Drzewo - świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw na wybranych przykładach.
1942. Interpretując wybrane teksty literackie, omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda, powietrze.
1943. Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich? Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok.
1944. Kreacja przyrody i człowieka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich
1945. Las w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach literackich.
1946. Motyw drzewa w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła
1947. Motyw ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach z trzech epok.
1948. Motyw wody i jego rola w literaturze i kulturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
1949. Porównaj obraz natury w literaturze oświecenia.
1950. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach.
1951. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
1952. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach2
1953. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
1954. Sposoby kreowania natury w literaturze i sztuce. Analiza wybranych dzieł.
1955. Symboliczne i estetyczne funkcje motywu ogrodu w literaturze oraz malarstwie.
1956. Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
1957. Symbolika róży w literaturze i sztuce.
1958. Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.
1959. Topos żniw w literaturze i sztuce
1960. Więź łącząca człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie przykładach literackich
1961. Wyjaśnij, jaka funkcję w literaturze pełni motyw ogrodu. Odwołaj się do wybranych przykładów
1962. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w literaturze różnych epok.

Motyw rewolucji
1963. Obrazy rewolucji i poglądy twórców zawarte w dziełach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.
1964. Obrazy rewolucji w literaturze i innych tekstach kultury XIX i XX wiek
1965. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
1966. Różne obrazy rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
1967. Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok
Motyw rodziny
1968. Literacki portrety rodziny.
1969. Małżeńskie dramaty w utworach literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
1970. Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów
1971. Małżeństwa literackie... Od św. Aleksego do Stomilów. Różnorodna kreacja par małżeńskich w wybranych utworach literackich
1972. Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich
1973. Matka i córka - przedstaw różnorodność rodzinnych relacji między bohaterkami i funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
1974. Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
1975. Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów.
1976. Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów
1977. Motyw rodziny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
1978. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach literackich.
1979. Przedstaw konflikty rodzinne. Odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
1980. Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
1981. Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich
1982. Relacje miedzy dziećmi a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich
1983. Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
1984. Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1985. Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. Prześledź różne ujęcia tematu na wybranych przykładach
1986. Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata , zachowania i poglądy dzieci.
1987. Rodzina jako motyw literacki. O mów i ocen wzorce rodzinne prezentowane w literaturze dwóch wybranych epok
1988. Rola rodziny w literaturze polskiej, jej blaski i cienie. Analiza na podstawie wybranych utworów.
1989. Różne ujęcia modelu rodziny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych tekstów literatury
1990. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
1991. Zaprezentuj model polskiej rodziny analizując wybrane utwory z różnych epok.
Motyw Rosji
1992. Obraz Rosji utrwalony w wybranych tekstach literackich.
1993. Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku
1994. Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach.
1995. Rosja i Rosjanie w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
1996. Rosja w oczach jej pisarzy- porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dwóch dzieł wybranych autorów
1997. Rosja w oczach polskich pisarzy. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
1998. Rosja-kraj, który zachwyca i przeraża. Analizując utwory literackie (np. "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego, "Dziady" A. Mickiewicza ),przedstaw problematykę.
1999. Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Motyw rozstania
2000. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce.
2001. Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i światowej
2002. Motyw rozstania kochanków w literaturze i w filmie.
2003. Motyw rozstania w literaturze
2004. Motyw rozstania w tekstach literackich. Omów, analizując celowo dobrany materiał.
2005. Przedstaw na wybranych przykładach literackie ujęcia motywu pożegnania
2006. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
2007. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
2008. Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
2009. Różne ujęcia motywu rozstania. Rozważ temat na wybranych przykładach.
2010. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
2011. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich
Motyw rycerza
2012. Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
2013. Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników ukazane na kartach literatury różnych epok
2014. Etos Rycerski - serio i parodystycznie.
2015. Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych.
2016. Etos rycerski i jego odmiany. Rozwiń temat na podstawie utworów literackich, dzieł malarskich i ewentualnie filmowych.
2017. Etos rycerski jako motyw w literaturze. Omów sposób jego funkcjonowania odwołując się do wybranych przykładów
2018. Etos rycerski w epoce średniowiecza i później.
2019. Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników.
2020. Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach literackich różnych epok.
2021. Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach różnych epok. Dokonaj analizy wybranych przykładów
2022. Etos rycerza, powstańca, bojownika o wolność rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
2023. Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach.
2024. Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów.
2025. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach.
2026. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach różnych epok
2027. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.
2028. Motyw rycerza w literaturze i sztuce.
2029. Motyw rycerza w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
2030. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym.
2031. Obraz rycerza w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
2032. Obraz wojny i walki w literaturze, malarstwie i filmie.
2033. Obraz żołnierza w literaturze.
2034. Od Achillesa przez Wołodyjowskiego, aż do człowieka z żelaza Udowodnij uniwersalizm ideału rycerza.
2035. Od antycznego herosa do współczesnego bojownika. Omów i porównaj różne kreacje rycerza i żołnierza w literaturze.
2036. Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych tekstach literatury średniowiecznej i współczesnej.
2037. Omów motyw rycerza i rycerskiej walki na wybranych przykładach.
2038. Porównaj wizerunek rycerza, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
2039. Porównaj wizerunki rycerza i samuraja, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
2040. Przemiany wzorca wojownika i rycerza w kontekście historycznym. Zestaw i porównaj na wybranych przykładach z różnych epok.
2041. Rycerz średniowieczny jako zdrajca kodeksu rycerskiego w oparciu książek Konrad Wallenrod, Makbet oraz Tristan i Izolda.
2042. Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
2043. Topos heroicznego rycerza (np. Herakles, Achilles, Roland), we współczesnym filmie
2044. Toposy żołnierza tułacza i żołnierza powstańca.
2045. Żołnierz jako bohater literacki. Omów temat na podstawie wybranych epok.
2046. Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
2047. Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

Motyw sądu
2048. Diesirae, diesilla. Omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.
2049. Motyw Sadu Ostatecznego. Przedstaw wizje ukazywania motywu w literaturze i malarstwie.
2050. Motyw sądu i procesu.
2051. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej.
2052. Motyw Sądu Ostatecznego. Porównaj jakie funkcje pełni w utworach literackich różnych epok.
2053. Motyw sądu w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich
2054. Motywy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
2055. Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej
2056. Różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i inny dziedzinach sztuki
2057. Różne ujęcia sadu ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj sie do wybranych przykładów
2058. Różne ujęcia sądu ostatecznego w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Motyw samobójstwa
2059. Motyw samobójstwa w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach i wskaż z jakich przyczyn bohaterowie literaccy decydują się na ten desperacki krok.
2060. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego kreacje i funkcje w wybranych dziełach różnych epok.
2061. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
2062. Motyw śmierci samobójczej.
2063. Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok
Motyw samotności
2064. "Samotność...cóż po ludziach?". Zanalizuj najciekawsze portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru.
2065. Bohater samotny, wyobcowany. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady bohaterów literatury polskiej.
2066. Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.
2067. Motyw samotności i bezdomności w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Odwołaj się do konkretnych przykładów.
2068. Motyw samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2069. Motyw samotności w literaturze. Omów zachowując chronologie epok.
2070. Na wybranych przykładach literackich omów problem ludzkiej samotności.
2071. Oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
2072. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich.
2073. Przedstaw motyw samotności ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.
2074. Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując wybrane przykłady
2075. Różne oblicza samotności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.
2076. Różne przyczyny samotności.
2077. Różne wizje samotności w literaturze. Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i powszechnej.
2078. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.
2079. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów lit. romantyzmu i współczesności
2080. Samotność bohatera romantycznego i współczesnego.
2081. Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku.
2082. Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu.
2083. Zinterpretuj motyw samotności z wyboru na przykładzie wybranych utworów literackich.

Motyw sarmatyzmu
2084. Kultura sarmacka. omów na wybranych przykładach literackich.
2085. Motyw sarmatyzmu w literaturze.
2086. Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność na przykładzie wybranych dzieł
2087. Portrety Sarmatów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
2088. Sarmata o sobie i inni o Sarmacie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
2089. Sarmatyzm jako zjawisko kulturowe.
2090. Sarmatyzm w twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Motyw snu
2091. Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2092. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2093. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2094. Motyw snu i widzenia. Omów na wybranych przykładach.
2095. Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze.
2096. Motyw snu w utworach romantyzmu i Młodej Polski. Omów jego znaczenia i sposoby ujęcia.
2097. Oniryzm jako odwieczny temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok
2098. Przedstaw znaczenie motywu snu w Biblii i mitologii. Odwołaj się do wybranych przykładów
2099. Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
2100. Różne funkcje motywu snu w literaturze. Omów je, odwołując analizując wybrane utwory literackie
2101. Sen, halucynacja, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w wybranych utworach literackich
2102. Sen-druga rzeczywistość. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
2103. Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie. Zaprezentuj własny wybór przykładów
Motyw starości
2104. Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu.
2105. Motyw starości i różne jego ujęcia przedstaw analizując wybrane utwory.
2106. Motyw starości w literaturze.
2107. Opozycja młodość/starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
2108. Portret ludzi starszych w literaturze.
2109. Starość - zamknięte księgi życia. Analizując przykłady literackie i inne dziedziny sztuki (malarstwo, film ), porównaj różne sposoby kreowania tego motywu
2110. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2111. Temat starości w literaturze, plastyce i filmie. Zanalizuj i porównaj sposoby jego ujęcia w wybranych dziełach
Motyw stroju
2112. Funkcje stroju w literaturze i sztuce.
2113. Strój odkrywa znaczenie ale i nagość jest pełna sensów. Przedstaw symbolikę stroju i nagości, wykorzystując przykłady nie tylko literackie.
2114. Symbolika stroju w literaturze i sztuce.
2115. Symbolika stroju w literaturze polskiej.
Motyw szaleńców
2116. " Chory psychicznie i upośledzony w literaturze i filmie."
2117. Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.
2118. Motyw szaleństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych.
2119. Motyw szaleństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2120. Obłąkani i szaleni. Przestaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich
2121. Obłąkani i szaleńcy. Scharakteryzuj różne kreacje takich postaci analizując wybrane przykłady
2122. Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów
2123. Obłęd i szaleństwo na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie na podstawie różnych tekstów kultury.
2124. Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych.
2125. Obraz szaleństwa w literaturze i sztuce. Przeanalizuj na wybranych przykładach.
2126. Portrety romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej
2127. Portrety szaleńców w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach
2128. Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła
2129. Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
2130. Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich.
2131. Sen, halucynacja, wizja - przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu i jego funkcje w wybranych utworach literackich.
2132. Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok.
2133. Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce
2134. Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok
Motyw szatana
2135. Diabeł, szatan. Lucyfer... przedstaw rożne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
2136. Przedstaw literacki i malarski wizerunek Szatana na przykładach różnych epok.
2137. Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
2138. Scharakteryzuj trzy wybrane postacie szatańskie i omów wpływ na losy bohaterów i konstrukcje utworu.
2139. Zmienność oblicz szatana na przestrzeni epok i nurtów literackich
Motyw szczęścia
2140. Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
2141. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka
2142. Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach.
2143. Literackie sposoby opisywania szczęścia. Przedstaw i zanalizuj wybrane przykłady.
2144. Literackie wizje szczęścia. Przedstaw na podstawie różnych epok
2145. Literatura o szczęściu. Omów na wybranych przykładach.
2146. Poszukiwanie radości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
2147. Rożne sposoby poszukiwania szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich średniowiecza i odrodzenia.
2148. Różne oblicza szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
2149. Różne oblicza szczęścia. Przedstaw na podstawie utworów z literatury polskiej i obcej.
2150. Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok.
2151. Topos Wysp Szczęśliwych, Edenu i Krain Dostatku.
Motyw szkoły
2152. Motyw szkoły w literaturze. Przedstaw na przykładzie pozytywnych i negatywnych przykładów.
2153. Nauczyciel i uczeń w literaturze i sztuce. Przedstaw relacje.
2154. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
2155. Obraz szkoły w utworach literackich. Opisz i porównaj na wybranych przykładach.
2156. Portrety nauczycieli w utworach różnych epok. Przywołaj i scharakteryzuj wybrane kreacje.
2157. Przybytek wiedzy czy piekło na ziemi - omów obraz szkoły na przykładzie wybranych tekstów literackich.
2158. Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.
2159. Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
2160. Wizerunek szkoły w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Motyw szlachty
2161. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
2162. Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
2163. Polska szlachta w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj przykłady obrazujące jej życie, obyczaje i mentalność.
2164. Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach
2165. Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.
2166. Szlachcic idealny w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
2167. Szlachta na ostrzu krytyki literackiej. Omów na wybranych przykładach
2168. Wizerunek szlachty polskiej w literaturze wybranych epok.
2169. Zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.
Motyw śmierci
2170. Bohaterska śmierć w literaturze.
2171. Człowiek wobec śmierci. Przedstaw temat analizując postępowanie wybranych bohaterów literatury polskiej i powszechnej różnych epok.
2172. Jak umierają bohaterowie literaccy. Przedstaw i omów dowolnie wybrane momenty śmierci ukazane na kartach literatury
2173. Literackie wyobrażenia o krainie zmarłych. Omów na wybranych przykładach.
2174. Memento mori-motyw śmierci i sposoby jego funkcjonowania w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
2175. Moment śmierci bohatera w literaturze. Przedstaw zjawisko analizując wybrane przykłady
2176. Motyw śmierci heroicznej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
2177. Motyw śmierci i przemijania w literaturze.
2178. Motyw Śmierci w literaturze i malarstwie omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
2179. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
2180. Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach , zachowując chronologię epok.
2181. Motyw śmierci w literaturze i sztuce, omów na wybranych przykładach.
2182. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby jego przedstawiania i funkcje.
2183. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
2184. Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok
2185. Motyw śmierci w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
2186. Motyw śmierci w dziedzinach sztuki. Analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa porównaj sposoby przedstawiania tego motywu.
2187. Omów motyw śmierci na podstawie literatury i sztuki średniowiecza
2188. Piękno i brzydota śmierci. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok.
2189. Pogrzeb, jako temat literacki i malarski. Zaprezentowanych dzieł wydobądź bogactwo znaczeń symbolicznych.
2190. Porównaj rożne sposoby przedstawienia śmierci w dziełach literackich i innych tekstach kultury.
2191. Postawy człowieka wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok
2192. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich.
2193. Przedstaw modele bohaterskiej śmierci i omów ich związek z kulturą epoki. Dokonaj interpretacji tekstów literackich wybranej epoki
2194. Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie
2195. Różne sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów literatury romantyzmu
2196. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
2197. Różne ujęcia śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2198. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
2199. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
2200. Śmierć bliskich punktem zwrotnym w życiu człowieka. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów literackich.
2201. Śmierć- koniec czy początek? Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki .
2202. Wizerunek śmierci w literaturze i malarstwie.
2203. Zanalizuj i porównaj sposoby mówienia o śmierci bliskich odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.
2204. Zaprezentuj przedstawienia śmierci w poezji barokowej, preromantycznej i w znanych Ci wierszach współczesnych.
2205. Związek miłości i śmierci w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich
Motyw tańca
2206. Antropologiczne i kulturowe funkcje tańca. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury ( w tym literackich)
2207. Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
2208. Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując przykłady wybranych tekstów literackich.
2209. Motyw tańca śmierci (dansemacabre) w literaturze i w malarstwie.
2210. Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
2211. Motyw tańca w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
2212. Motyw tańca.
2213. Przedstaw funkcjonowanie motywu tańca wybranych utworach literackich różnych epok
2214. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
2215. Różnorodność funkcji motywu tańca w wybranych tekstach literackich.
Motyw Tatr
2216. Motyw góry. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury
2217. Tatry i góralszczyzna w twórczości pisarzy Młodej Polski. Przedstaw zjawisko na podstawie wybranych przykładów literackich.
2218. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze.
2219. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
2220. Tatry jako motyw w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
2221. Tatry w polskiej literaturze - omów, odwołując się do wybranych przykładów, różne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu.
2222. Zakopane w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór
Motyw teatru
2223. Funkcjonowanie motywu teatru w dziełach literackich na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
2224. Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw utopii
2225. Literackie utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2226. Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
2227. Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.
2228. Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich
2229. Utopia i antyutopia. Omów zagadnienie, analizując i interpretują wybrane utwory z renesansu, oświecenia i literatury XX wieku.
2230. Utopie filmowe - poszukiwanie uniwersalnego ładu na podstawie filmów.
2231. Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje.
2232. Utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
Motyw wampira
2233. Motyw wampira w literaturze i sztuce - przedstaw jego kreacje w dziełach różnych epok.
2234. Motyw Wampira w literaturze różnych epok.
2235. Obraz wampira w literaturze. Przedstaw zjawiska na podstawie wybranych utworów literackich.
2236. Postać wampira w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane przykłady.
2237. Różne ujęcia motywu wampira i funkcja takiego zabiegu w tekstach. Omów na podstawie wybranych przykładów dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki
2238. Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2239. Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
2240. Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
2241. Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw motyw i sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
2242. Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
2243. Zjawy, wampiry, upiory.
Motyw wędrówki, podróży
2244. Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach.
2245. Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach.
2246. Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki. Przedstaw, odwołując się do Boskiej Komedii Dantego
2247. Motyw pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca).
2248. Motyw pielgrzyma w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
2249. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiąż zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
2250. Motyw podroży w literaturze.
2251. Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2252. Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2253. Motyw wędrowca w literaturze
2254. Motyw wędrówki utrwalony na kartach literatury. Omów na wybranych dziełach.
2255. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w literaturze. Wyjaśnij jego dosłowny i przenośny sens odwołując się do wybranych tekstów.
2256. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens.
2257. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens
2258. Motyw wędrówki w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów
2259. Motyw wędrówki w literaturze. omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych utworach literackich
2260. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
2261. Motyw wędrówki. Przedstaw funkcję i sposoby ujęcia tego toposu w wybranych utworach literackich
2262. Motyw żeglarza- wędrowca w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.
2263. Podróż nauką życia- na podstawie utworów literackich
2264. Podróże edukacyjne (wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia). Omów na wybranych przykładach.
2265. Prześledź i oceń, jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego, antycznego i współczesnego.
2266. Rola motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów wykorzystując wybrane dzieła literackie i filmowe.
2267. Rola wędrówki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów.
2268. Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich
2269. Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł
2270. Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
2271. Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
2272. W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki
2273. Wędrówka w zaświaty. Omów temat na wybranych dziełach literackich.
2274. Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.
2275. Wędrówki fantastyczne utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wierności
2276. "Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość - w przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków". Rozwiń myśl w oparciu funkcjonowanie zagadnienia wierności w literaturze dowolnie wybranych epok.
2277. Funkcjonowanie motywu niewierności w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
2278. Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
2279. Motyw wierności w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
2280. Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
2281. Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów. Omów na wybranych przykładach.
Motyw winy i kary
2282. Motyw winy i kary na wybranych przykładach literackich.
2283. Motyw winy i kary. Omów role i funkcje w wybranych utworach literackich. to jest temat pracy która byłabym zainteresowana
2284. Motyw winy i kary. Porównaj sposób ujęcia i funkcję w literaturze różnych epok.
2285. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
2286. Problem winy i kary w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
2287. Przedstaw funkcjonowanie motywu winy i kary w wybranych utworach literackich.
2288. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
2289. Wina i kara jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok.
2290. Wina i kara Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury
2291. Wina zawsze pociąga za sobą karę.
Motyw wojny
2292. Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
2293. Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
2294. Czy my jesteśmy ludzie dobrzy Okres wojny to czas zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich
2295. Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich bądź filmowych.
2296. Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
2297. Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
2298. Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
2299. Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
2300. Literackie i filmowe motywy II wojny światowej
2301. Literatura II wojny światowej wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
2302. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Nałkowskiej w oparciu o literaturę wojny i okupacji.
2303. Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
2304. Motyw tyrtejski w literaturze.
2305. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2306. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologie epok.
2307. Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2308. Motyw wojny w literaturze. Przedstaw na wybranych dzieła literackich.
2309. Na podstawie wybranych utworów literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
2310. Na podstawie wybranych utworów literackich, przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej.
2311. Obrazy II wojny światowej w wybranych tekstach kultury( literatura, malarstwo, film). Omów na wybranych przykładach
2312. Obrazy wojen, powstań walk w literaturze i sztuce omów na wybranych przykładach.
2313. Omów obrazy bitew i pojedynków zawarte w literaturze.
2314. Omów różne sposoby ukazywania doświadczeń II wojny światowej, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych
2315. Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
2316. Pojedynek, jako temat literacki i filmowy.
2317. Problemy moralne bohaterów czasów II wojny światowej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich
2318. Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna
2319. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
2320. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej. czy udało im się odbudować świat wartości
2321. Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
2322. Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury dwudziestego wieku
2323. Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
2324. Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku
2325. Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
2326. Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
2327. Różne ujęcia tematyki wojennej. Opisz wybrane utwory
2328. Różnorodność postaw człowieka wobec wojny.
2329. Rzeczywistość okupacyjna i sposób jej ukazywania w wybranych utworach prozatorskich. Omów na przykładach z literatury polskiej lub obcej.
2330. Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2331. Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
2332. Terror i terroryzm w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim są te dwa zjawiska XX wieku i postawy człowieka i pisarzy wobec nich.
2333. Ukaz wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
2334. Ukaż bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
2335. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
2336. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
2337. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu
2338. Wojna nie kończy się - ona odpoczywa (Urszula Kozioł) Dlaczego człowiek ciągle walczy Posłuż się przykładami z literatury, historii oraz życia codziennego.
2339. Wojna- widmo śmierci i cierpienia. Omów na wybranych przykładach.
2340. Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych przykładach
2341. Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.
2342. Wpływ wojny i okupacji na psychikę człowieka.
2343. Wpływ wojny na jednostkę i zbiorowość. Omów zjawisko na przykładzie prozy wojennej.
2344. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
2345. Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
2346. Wpływ wojny na postawę i psychikę człowieka. Odwołaj się do utworów pisarzy współczesnych
2347. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
2348. Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów maturalnych.
2349. Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury
2350. Życie wojskowych pilotów spisane przez uczestników II wojny światowej.
Motyw wsi
2351. " Wieś nie jest prosta jakby się zdawało " (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze różnych epok.
2352. Krajobraz wsi polskiej w literaturze.
2353. Motyw wsi w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
2354. Oblicza wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2355. Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.
2356. Obraz wsi w literaturze i sztuce XIX w.
2357. Obraz XIX-wiecznej wsi polskiej w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2358. Obrazy polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów rożne sposoby ich kreowania.
2359. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
2360. Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców ukazany w literaturze.
2361. Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
2362. Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach jednej epoki.
2363. Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
2364. Różne spojrzenia na wieś w literaturze renesansu, scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
2365. Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich
2366. Różne ujęcia wsi w literaturze- rozwiń temat na wybranych przykładach.
2367. Sposoby ukazywania opozycji wieś - miasto w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach
2368. WIES I MIASTO JAKO DWIE PRZESTRZENIE ZYCIOWE, INSPIRUJACE PISARZY W ROZNYCH EPOKACH. OMOW NA WYBRANYCH PRZYKLADACH LITERACKICH
2369. Wieś i chłopi w dziełach Twórców Młodej Polski.
2370. Wieś i Chłopi w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
2371. Wieś i chłopi w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z dwóch epok literackich.
2372. Wieś i miasto w znanych powieściach XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał literacki.
2373. Wieś- od Arkadii po groteskę. Omów na wybranych przykładach.
2374. Wieś w literaturze.
2375. Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.
2376. Wieś w twórczości poetów i pisarzy różnych epok.
2377. Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok
Motyw władcy
2378. Czy władza deprawuje Człowiek ponad człowiekiem. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
2379. Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
2380. Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
2381. Literackie wizerunki władców. Omów w oparciu o wybrane lektury.
2382. Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady na przestrzeni wieków.
2383. Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2384. Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
2385. Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.
2386. Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
2387. Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
2388. Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
2389. Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj , odwołując się do różnych epok.
2390. Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego funkcje.
2391. Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
2392. Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
2393. Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu.
2394. Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z literatury i filmu
2395. Władza i jej wpływ na człowieka.
2396. Władza jako motyw przewodni dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach
2397. Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw zaświatów
2398. Obraz zaświatów w literaturze malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawcza wybranych dzieł.
2399. Obraz zaświatów w literaturze.
2400. Obraz zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykład z literatury polskiej i powszechnej.
2401. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj motyw, odwołując się do analizy wybranych utworów.
2402. Różne wizje zaświatów w literaturze i sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
2403. Różne wizje zaświatów w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Motyw zbrodni i kary
2404. Motyw Zbrodni i kary jako konsekwencji złego czynu.
2405. Od Makbeta do Zbrodni i kary literackie odbicia mrocznej strony duszy człowieka. Ukaż różnorodne sposoby kreowania wnętrza bohaterów w wybranych utworach.
2406. Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
2407. Zbrodnia i kara Wina i kara Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.
Motyw zbrodni
2408. "Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana"- sensacyjna fabuła w literaturze. Omów, na wybranych przykładach utworów, motywy zbrodni i kary oraz wytłumacz jego popularność.
2409. Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
2410. Bohaterowie z kainowym piętnem.
2411. Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2412. Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
2413. Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
2414. Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
2415. Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach
2416. Motyw zabójstwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
2417. Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.
2418. Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
2419. Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
2420. Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i kinie. Na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok, porównaj.
2421. Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich - scharakteryzuj wizerunki bohaterów, pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
2422. Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
2423. Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
2424. Omów motyw zbrodni w wybranych książkach Stephena Kinga.
2425. Porównaj literackie portrety zbrodniarzy odwołując się do wybranych przykładów.
2426. Portret zbrodniarza. Przedstaw na wybranych przykładach, ilustracjach proces degradacji jednostki.
2427. Portret zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2428. Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
2429. Postawy człowieka wobec zbrodni. omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie powstałe w XIX i XX w.
2430. Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
2431. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
2432. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
2433. Różne ujęcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
2434. Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
2435. Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.
2436. W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza
2437. Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
2438. Wpływ zbrodni na psychikę zbrodniarza. Zaprezentuj sposoby przedstawiania tego zagadnienia interpretując wybrane utwory literackie.
2439. Zabił się młody. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
2440. Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich
2441. Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
2442. Zbrodnia jako przyczyna cierpienia. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
2443. Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
2444. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
Motyw zdrady
2445. Motyw zdrady i zdrajcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2446. Motyw zdrady w literaturze
2447. Motyw zdrady w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
2448. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne ujęcia motywu zdrady w literaturze.
2449. Problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
2450. Różne ujęcia motywu zdrady . zaprezentuj na wybranych przykładach literackich różnych epok
2451. Spisek i zdrada, jako motywy literackie. Scharakteryzuj zjawisko, analizując teksty z różnych epok.
2452. Zdrada i jej konsekwencje. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych utworów literackich
2453. Zdrada jako motyw literacki. Omów funkcje zdrady w wybranych tekstach literatury.
Motyw zemsty
2454. Motyw zemsty w literaturze różnych epok. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
2455. Motyw zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2456. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich.
2457. Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
Motyw zwierząt
2458. Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim
2459. Motyw ptaka w literaturze.
2460. Motyw ptaka w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2461. Zwierzęta jako bohaterowie i alegorie ludzkich postaw.
2462. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady.
2463. Zwierzęta w literaturze - przedstaw funkcje motywu analizując wybrane utwory.
Motyw Żyda
2464. Portret Żyda w literat

2464. Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
2465. Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
2466. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
2467. Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
2468. Przedstaw kreacje Żydów w literaturze, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
2469. Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
2470. RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE NA PODSTAWIE LITERATURY I ZRODEL POZALITERACKICH
2471. Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
2472. Sposoby przedstawiania bohaterów- Żydów i kultury żydowskiej w literaturze oraz innych dziedzinach sztuk.
2473. Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
2474. Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
2475. Zagłada Żydów jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
2476. Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
2477. Zagłada Żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2478. Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
2479. Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
2480. Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
2481. Żyd -wieczny tułacz w literaturze. Omów na podstawie wybranych polskich dzieł
2482. Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach
2483. Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
2484. Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej.
Mroczna strona
2485. Mroczna strona natury ludzkiej. Przedstaw ciemną stronę psychiki trzech wybranych bohaterów literackich
2486. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj postawy psychologiczne wybranych bohaterów i sposoby ich kreacji.
2487. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złotość psychiki wybranych bohaterów literackich
2488. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich
2489. Mroczne strony natury ludzkiej. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Świat
2490. Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.
2491. Świat jako labirynt. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości Brunona Schulza i innych pisarzy.
2492. Świat jest teatrem, aktorami ludzie. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
2493. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł.
2494. Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?
2495. Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora.
2496. Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów.
Utwory muzyczne
2497. Dzieło sztuki czy kicz Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych
2498. Hip-hop jako awangarda we współczesnej kulturze. Omów zjawisko, oceniając jego zasięg na wybranych przykładach.
2499. Muzyka disco polo - zanalizuj język tekstów piosenek, omów jego poprawność.
2500. Portret polskiej kobiety współczesnej w twórczości A. Osieckiej. Omów temat na wybranych przykładach.
2501. Refleksyjny charakter twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
2502. Rock, Rap, Hip-hop, poezja śpiewana. Zaprezentuj obraz świata i człowieka (współczesnych subkultur młodzieżowych), jaki wyłania się z tekstów utworów reprezentujących te i inne gatunki muzyczne.
2503. Teksty polskich piosenek rockowych jako obraz naszej rzeczywistości.
2504. Wiersze poetów przeklętych a teksty piosenek hiphopowych. Rozwiąż zagadnienie, wskazując różnice i podobieństwa.
2505. Wizja świata w tekstach piosenek rockowych. Zaprezentuj na przykładzie dowolnego zespołu.
2506. Wpływ literatury romantycznej na teksty piosenek hip-hop.
2507. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów.
Zjawisko kultury masowej
2508. Film jako zjawisko kultury masowej. Interpretując wybrane utwory, przedstaw ich problematykę i oceń wartość kulturową.
2509. Kultura masowa- godna podziwu czy potępienia? Wypowiedz się na podstawie własnych doświadczeń czytelniczych i filmowych w oparciu o przykłady.
2510. Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
2511. Scharakteryzuj zjawisko kultury masowej, odwołując się do różnorodnych tekstów kultury.
2512. Swoja opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho).
2513. Swoją opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho)

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
PREZENTACJA MATURALNA
Kontakt
E-mail:
Telefon:
663497919
Nr gadu-gadu:
41007722
Skype:
Strona www: