Znajdujesz się na: Strona główna »Edukacja i szkolnictwo » lista firm

Edukacja i szkolnictwo

- lista firm

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 67
32-700 Bochnia
telefon: 14 611 76 73
fax: 14 611 76 73
e-mail:
www: www.bursa.bochnia.prv.pl
Placówka stwarza wychowankom prawidłowe warunki opieki i wychowania w trakcie ich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 

II Liceum Ogólnokształcące im.Orła Białego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Konfederatów Barskich 29
32-700 Bochnia
telefon: 14 611 94 20
fax: 14 611 94 20
e-mail:
www: www.iilo.bochnia.pl
Liceum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum lub świadectwa dojrzałości, a nade wszystko przygotowuje do dalszego etapu kształcenia.
 

Niepubliczne Centrum Kształcenia

adres:
Bochnia
ul. Oracka 6
32-700 Bochnia
telefon: 14 612-21-19
fax: 14 612-21-19
e-mail:
www: nck.kei.pl
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, szkoleń, wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych. LICEA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY, TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE Zapraszamy
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Dąbrowskiego 1 b
32-700 Bochnia
telefon: 014 61 236 91
fax:
e-mail:
www: -
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

adres:
Brzesko
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
telefon: 14 66 301 81
fax: 14 66 301 81
e-mail:
www: www.poradniabrzesko.one.pl
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, logopedycznym, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także świadczy rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną wiążącą się z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Stasiaka 4
32-700 Bochnia
telefon: 14 612 26 65
fax: 14 611 55 91
e-mail:
www: www.soswbochnia.republika.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni kształci i wychowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

adres:
Łapanów 34
32-740 Łapanów
telefon: 14 68 53 419
fax: 14 68 54 105
e-mail:
www: www.zslapanow.pl
W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie wchodzą: Publiczne Technikum - 4 letnie ; Publiczne Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 i 3 letnia ; Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - 3 letnie (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zaw...
 

Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy

adres:
Chrostowa 1
32-742 Sobolów
telefon: 14 685 44 10
fax: 14 685 44 11
e-mail:
www: www.dabrowica.pl
W skład Zespołu Szkół w Dąbrowicy wchodzą: Publiczne Technikum ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ; Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ; Publiczna Szkoła Policealna ; BURSA – zapewniająca uczniom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki w Zespole Szkół.
 

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia
telefon: 14 61 226 03 ; 14 611 72 04
fax: 14 611 72 04
e-mail:
www: www.zs1.bochnia.pl
W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni wchodzą: Publiczne Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) ; Publiczne Liceum Profilowane (3-letnie) ; Publiczne Technikum (4-letnie) ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) ; Technikum Uzupełniające Dla Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodow...
 

Zespół Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Stasiaka 1
32-700 Bochnia
telefon: 14 612 27 30
fax: 14 612 27 30
e-mail:
www: www.zs2-bochnia.pl
Typy szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni: Technikum 4-letnie ; Liceum profilowane 3-letnie ; Liceum ogólnokształcące 3-letnie ; Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia ; Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych 2-letnia.