Znajdujesz się na: Strona główna » wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania dla fraz:

Edukacja

Zespół Szkół w Szczurowej

adres:
Szczurowa
ul. Rynek 14
32-820 Szczurowa
telefon: 14 671 49 39
fax: 14 671 49 39
e-mail:
www: www.zsszczurowa.cba.pl
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Dąbrowskiego 1 b
32-700 Bochnia
telefon: 014 61 236 91
fax:
e-mail:
www: -
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

adres:
Brzesko
ul. Gen.Okulickiego 2
32-800 Brzesko
telefon: 14 68 63 200
fax: 14 68 63 837
e-mail:
www: www.zsp1.brzesko.edu.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku zapewnia swoim uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności, wrażliwości, samodzielności, otwartości na drugiego człowieka i problemy regionu, Polski i Europy.
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

adres:
Łysa Góra 254
32-853 Łysa Góra
telefon: 14 66 57 302
fax: 14 66 57 302
e-mail:
www: www.zstiolysagora.pl
Technikum Hotelarskie ; Technikum Fryzjerskie ; Technikum Ekonomiczne
 

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 67
32-700 Bochnia
telefon: 14 611 76 73
fax: 14 611 76 73
e-mail:
www: www.bursa.bochnia.prv.pl
Placówka stwarza wychowankom prawidłowe warunki opieki i wychowania w trakcie ich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 

II Liceum Ogólnokształcące im.Orła Białego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Konfederatów Barskich 29
32-700 Bochnia
telefon: 14 611 94 20
fax: 14 611 94 20
e-mail:
www: www.iilo.bochnia.pl
Liceum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum lub świadectwa dojrzałości, a nade wszystko przygotowuje do dalszego etapu kształcenia.
 

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Krakowska 20
32-700 Bochnia
telefon: 14 612 27 79 ; 14 611 71 01
fax:
e-mail:
www: www.zs3bochnia.neostrada....
W skład Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni wchodzą: Publiczne Technikum - 4-letnie ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2-letnia.
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni

adres:
Bochnia
ul. pl. Ks. A. Czaplińskiego 1
32-700 Bochnia
telefon: 14 611 50 62 ; 14 612 36 56
fax: 14 612 36 56
e-mail:
www: www.1lobochnia.nazwa.pl
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni wchodzą: Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży – dzienne ; Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – wieczorowe, 2-letnie.
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni

adres:
Bochnia
ul. Stasiaka 4
32-700 Bochnia
telefon: 14 612 26 65
fax: 14 611 55 91
e-mail:
www: www.soswbochnia.republika...
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni kształci i wychowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 

Niepubliczne Centrum Kształcenia

adres:
Bochnia
ul. Oracka 6
32-700 Bochnia
telefon: 14 612-21-19
fax: 14 612-21-19
e-mail:
www: nck.kei.pl
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, szkoleń, wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych. LICEA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY, TECHNIKA, SZKOŁY POLICEALNE Zapraszamy
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

adres:
Brzesko
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
telefon: 14 663 16 03
fax: 14 686 30 07
e-mail:
www: www.zsp2.edu.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 to placówka z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Uczniowie mają zapewniony wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w wielu dziedzinach życia.
 

Zespół Szkół w Czchowie

adres:
Czchów
ul. Sądecka 187
32-860 Czchów
telefon: 14 68 43 230
fax: 14 68 43 230
e-mail:
www: www.­zsczchow.­pl
Zespół Szkół w Czchowie jest szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą na poziomie zasadniczym, licealnym i ponadlicealnym, zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Strony przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 7.30 do 15.30
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

adres:
Brzesko
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko
telefon: 14 66 301 81
fax: 14 66 301 81
e-mail:
www: www.poradniabrzesko.one.p...
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, logopedycznym, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także świadczy rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną wiążącą się z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie

adres:
Łapanów 34
32-740 Łapanów
telefon: 14 68 53 419
fax: 14 68 54 105
e-mail:
www: www.zslapanow.pl
W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie wchodzą: Publiczne Technikum - 4 letnie ; Publiczne Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 i 3 letnia ; Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - 3 letnie (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zaw...
 

Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy

adres:
Chrostowa 1
32-742 Sobolów
telefon: 14 685 44 10
fax: 14 685 44 11
e-mail:
www: www.dabrowica.pl
W skład Zespołu Szkół w Dąbrowicy wchodzą: Publiczne Technikum ; Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ; Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ; Publiczna Szkoła Policealna ; BURSA – zapewniająca uczniom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki w Zespole Szkół.